Publicatie

Veelgestelde vragen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Monique Kaasjager
9 augustus 2013 | 1 minuut lezen

In deze brochure vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld.

1 document toegevoegd
ContactLid worden