Publicatie

Effecten combinatiefunctionaris in onderwijs onderzocht

29 mei 2012 | 1 minuut lezen

Sinds 2008 kennen we combinatiefunctionarissen. Zij werken zowel binnen als buiten de scholen, voornamelijk op het gebied van sport en cultuur. Oberon deed onderzoek naar de uitwerking van deze combinatiefuncties. Uit onderzoek blijkt dat  er meer activiteiten rond sport en cultuur worden ondernemen, maar ook dat deze professioneler worden uitgevoerd. Voor de kinderen is het aanbod heel laagdrempelig en daarom doen zij enthousiast mee.  Er zijn ook verbeterpunten: de  verbetering in de communicatie tussen de scholen en de functionarissen, ontwikkelen van een integraal pedagogisch beleid en het bereiken van moeilijkere doelgroepen. Het programma Sport en bewegen in de buurt biedt een goede stimulans voor de toekomst deze combinatiefunctionarissen te blijven inzetten.

1 document toegevoegd
Lid worden