Publicatie

Quickscan samenwerking AMW en schuldhulp

7 februari 2012 | 1 minuut lezen

De NVVK en de MOgroep willen graag de samenwerking tussen het maatschappelijk werk en de schuldhulpverlening verbeteren, juist vanwege het integrale karakter van schuldenproblematiek. Daarvoor is een project opgezet in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De NVVK voert dit project uit. Een onderdeel daarvan is een QuickScan over de samenwerking tussen AMW en schuldhulpverlening. In de bijlage vindt u de QuickScan.

De vragenlijst zit in de bijlage. graag terugsturen vóór 20 februari 2012 naar Sandra wolfsen, via wolfsen@mogroep.nl .

1 document toegevoegd
Lid worden