Publicatie

Visitatiecommissies: Jongerenwerk is urgent

Annemie Kemps
2 november 2011 | 1 minuut lezen

27 februari 2009
Jongerenwerk is urgent, moet beter en heeft grote preventieve waarde. Dat concludeerden de gemeenten Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht, na onderzoek door een visitatiecommissie.
Jongerenwerkers worden steeds meer ingezet voor overlastbestrijding, veiligheid en hulpverlening. Ze komen daardoor nauwelijks toe aan hun gewone preventieve werk.

Steeds meer gemeenten doen onderzoek naar de stand van zaken van hun jongerenwerk. Reden is de door burgers gevoelde overlast van hangjongeren en schooluitval. De rapport en sluit en aan bij het pleidooi van MOgroep W&MD dat jongerenwerk een structurele basisvoorziening moet worden in de wijk. Jongerenwerk moet jongeren helpen zich te ontwikkelen zodat zij kunnen meedoen in de maatschappij.

2 documenten toegevoegd
Lid wordenContact