Een sterke sociale basis in wijken en buurten

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker: daar leef je en moet de omgeving veilig en prettig zijn. Daar groei je op, ontmoet je mensen en kun je samen werken aan je gezondheid en sociale netwerk. 80% van de ouderen met dementie woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In hun buurt moeten zij laagdrempelige ondersteuning vinden om hun welzijn en de leefbaarheid van de buurt op peil te houden. Het sociaal werk speelt daar een grote rol in: het organiseert ontmoeting en dagbesteding, brengt bewoners met elkaar in contact, schakelt op maatschappelijke vraagstukken met bewoners, hulpverleners en organisaties. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet; woningcorporaties voor woningen en het sociaal werk voor ondersteuning. In buurtteams, wijkteams, vanuit het buurthuis, op straat: overal moet worden samengewerkt aan de wijk. Sociaal werk is de spil in wijkaanpak.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Een probleem komt nooit alleen. Daarom werken sociaal werkers integraal, stap voor stap. en uitgaand van 'wat kan wel'. Zo herstellen ze bestaanszekerheid, helpen ze en denken ze mee over armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtscheidingen, vereenzaming en integratie. 

Sociaal werkers werken samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers, huisarts, politie en wijkverpleging en ervaringsdeskundigen. De sociale basis zijn we samen: professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Sinds de decentralisatie in 2015 van veel zorgtaken naar gemeenten, gaat de transformatie door: richting een sterke sociale basis in buurten. 

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Ruim 12.000 jongeren kiezen sportstage

Dankzij de maatschappelijke stage in de sport hebben minstens 12.000 jongeren kennisgemaakt met vrijwilligerswerk in de sport.

Nieuws |

Zwerfjongeren: vaak ernstige meervoudige problematiek

Bij een aanzienlijk deel van de zwerfjongeren is er sprake van ernstige (meervoudige) problematiek. Onderzoek naar de aansluiting...

Nieuws |

4e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning 1 juni 2012

Wat is de betekenis van kennis over ouderschap en de gezichten ervan voor de opvoedingsondersteuning? Deze vraag staat centraal...

Nieuws |

Nieuw: dossier Samengesteld Gezin op www.nji.nl

Bijna een op de tien gezinnen in Nederland is een stiefgezin. Het leven in zo’n gezin is complex. Van beroepskrachten...

Nieuws |

Motie armoedebestrijding bij gezinnen aangenomen

Gemeenten moeten gezinnen met kinderen in armoede extra helpen. In de motie van CDA en PvdA wordt vooral aandacht gevraagd voor...

Nieuws |

Nieuwe (laatste) magazine Vangnet verschenen, special Eigen Kracht

Het magazine Vangnet is verschenen, een special over Eigen Kracht in maatschappelijke Dienstverlening.
Vangnet gaf de...

Nieuws |

Andere registratie voortijdig schoolverlaters

Het aantal voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar 25 duizend zijn. Dat schrijft minister Marja van...

Nieuws |

Rotterdam biedt ex-daklozen thuishavens aan

Rotterdamse zorginstellingen openen komend jaar in de stad zes 'Thuishavens' die moeten voorkomen dat ex-daklozen weer op straat...

Nieuws |

Nieuwe aanpak om voortijdig schoolverlaten te voorkomen

Het ministerie van OCW heeft de wethouders van de RMC-regio’s per brief geïnformeerd over de nieuwe aanpak om...

Nieuws |

MOgroep: Zet welzijn in voor werken naar vermogen !

De MOgroep heeft een oproep gedaan aan de Tweede Kamer om welzijn meer in de Wet werken naar vermogen toe te passen.

Lid wordenContact