Nieuwsbericht

Nieuw: publicatie over vastgoed met social impact

26 januari 2021 | 1 minuut lezen

Bouwstenen heeft een nieuwe publicatie over vastgoedinvesteringen met maatschappelijke impact. 'Precies op het juiste moment', aldus Paul Depla, voorzitter van het stedennetwerk G40.

Corona, geldgebrek en de grote opgave rond de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed dwingt gemeenten, scholen, stichtingen en verenigingen kritisch naar het eigen vastgoed te kijken. Draagt het nog bij aan de maatschappelijke doelen? Hoe kan je daarop sturen?

Meerdere gebruikers
In de publicatie worden vier accommodaties besproken die een belangrijke  maatschappelijke functie hebben voor hun dorp of stad. Ze staan in Austerlitz, Eemnes, Delft en Utrecht. De gebouwen verschillen van elkaar wat betreft eigendom en beheer, en bieden onderdak aan meerdere gebruikers. In de gebouwen vinden allerlei activiteiten plaats op het gebied van onderwijs, sport, buurtactiviteiten en zorg.

Lessen uit de praktijk
Aan het woord komen ook drie experts op het gebied van maatschappelijke impact. Zij hebben elk een eigen invalshoek. Eén van hen is een private ‘social impact investor’. De lessen die het netwerk trekt uit de gesprekken met de experts en de vier voorbeelden staan voorin de publicatie.

Juist nu van belang
Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van het Stedennetwerk G40 is blij dat deze publicatie juist nu verschijnt. “Het biedt een prima basis om met elkaar in gesprek te gaan hoe we het voorzieningenniveau juist in deze tijd overeind houden”, schrijft hij in het voorwoord.

Lees hier de publicatie