Nieuwsbericht

Zwerfjongeren: vaak ernstige meervoudige problematiek

19 december 2011 | 1 minuut lezen

Onlangs verscheen bij onderzoeksbureau IVO het onderzoek Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek Onderzoek naar de aansluiting tussen zorgvraag en zorgaanbod in Rotterdam.

Bij een aanzienlijk deel van de zwerfjongeren is er sprake van ernstige (meervoudige) problematiek. In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de hulpverlening aan jongeren met en (licht) verstandelijke beperking (LVB), jongeren met ernstige psychische problematiek en jongeren met verslavingsproblematiek.Uit het onderzoek komen drie belangrijke conclusies voort: http://zwerfnet.nl/2011/11/24/onderzoek-zorg-voor-zwerfjongeren-met-ernstige-problematiek/

Lid wordenContact