Goed voorbeeld

De Participatiefabriek

Zelfredzame werkzoekenden begeleiden kwetsbare werkzoekenden in een werkervaringstraject. Dat functioneert via een leermeester-gezel verhouding.

Beide groepen krijgen een 2-jarig contract in een zelfstandig functionerend sociaal bedrijf dat activiteiten in en om buurtontmoetingscentra opzet. Gebaseerd op samenredzaamheid.
 

De Participatiefabriek omdat

…per jaar 20 werkzoekenden begeleid worden naar een baan en er tegelijkertijd 100 nieuwe activiteiten opgezet worden in elke wijk…

…het kansen geeft aan zowel zelfredzame als kwetsbare werkzoekenden en hen bindt in een leermeester-gezel verhouding die voor beiden uitdagend is en kansen biedt…

…langdurig werkelozen in deze perspectiefloze tijd van de economische crisis perspectief aangeboden krijgen op een betaalde baan…

…het ervoor zorgt dat kwetsbare mensen in een sociaal netwerk in de wijk terecht komen...

…het als zelfstandig functionerend sociaal bedrijf fungeert waardoor het deelnemers stimuleert om hun talenten optimaal te gebruiken… 

De Participatiefabriek is een project van De Schoor, Welzijnswerk Almere.

Details

Geplaatst op: 22 oktober 2013 - 13:55
Geplaatst door:
Monique Kaasjager
Lid worden