Blog

Hoezo: over tot de orde van de dag?

De motie Asscher-Marijnissen leidde vooral tot veel commotie over Asschers afwezigheid bij de stemming, en gold niet zozeer het werkelijke drama. Zélfs de alom bejubelde ‘helden van de zorg’ kunnen nog steeds niet rekenen op een passende beloning. Dat is een onrustbarend politiek statement. Het verwerpen van deze motie toont aan dat de politiek nog steeds onvoldoende beseft hoe gecompliceerd, hoe intensief en hoe onmisbaar de inspanningen van zorgprofessionals zijn. Dat is het échte drama. Ondertussen ging de Tweede Kamer over tot de orde van de dag.
Dat statement raakt ook het sociaal werk. De afgelopen maanden werkten veel sociaal werkers harder dan ooit. Hun aanwezigheid was – en is- cruciaal. Duizenden Nederlanders zaten opgesloten in hun buurten; sommigen hadden letterlijk geen eten en geen contact met andere mensen meer. Sociaal werkers zochten binnen de RIVM-aanbevelingen permanent nieuwe manieren om ook hen toch te bereiken.
Sowieso waren sociaal werkers zichtbáárder dan ooit. Op tv, in de (landelijke) media en bij voor ons interessante instanties. En ook op straat: daar waren ze vaak zelfs de enige buurtprofessionals bij wie mensen terecht konden met vragen en problemen.
Toch is het ook voor de vraag of die waardering zich zal uitbetalen in blijvende facilitering van het sociaal werk. Sterker nog: uit een quickscan onder onze leden blijkt dat 70% van hen verwacht dat hun gemeenten gaan bezuinigen. Sommige sociaalwerkorganisaties vrezen zelfs voor hun voortbestaan. Ook gemeenten zien kennelijk nog niet allemaal dat zonder de inspanningen van sociaal werkers een nog grotere groep Nederlanders afglijdt naar een bestaan in de marge.
Het goede nieuws: ik sprak ook vijf directeuren die van hun gemeente te horen hebben gekregen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Ik zou de namen van die gemeenten wel van de daken willen schreeuwen, maar daarvoor is het nog te vroeg. De contractbesprekingen voor 2021 zijn immers nog niet begonnen.
Maar gelukkig zijn er dus wel degelijk gemeenten die de boodschap hebben begrepen: dat een duurzaam veerkrachtige samenleving niet vanzelf komt maar om structurele investeringen vraagt. Die boodschap is trouwens ook helder verwoord door Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). ‘Sociaal werk is een vitaal onderdeel van de samenleving, géén kostenpost,’ zei ze in gesprek met Eric van der Burg tijdens ons eerste webinar. En eerder waarschuwde de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact er al voor dat “de coronacrisis leidt tot grote sociale problemen in Nederland”. En 15 burgemeesters riepen het kabinet in een manifest op om de groeiende maatschappelijk tweedeling te keren door meer investeringen in kwetsbare wijken. Die oproep hebben we van harte ondersteund.
Dat geeft moed om door te gaan op de ingeslagen weg: nieuwe coalities sluiten met bondgenoten in aanpalende sectoren; aanschuiven aan tafels die ertoe doen; laten zien wat we doen en wat dat bijdraagt aan het welzijn van de meest kwetsbare bewoners en buurten. Wij doen dat landelijk, onze leden en onze sociaal werkers doen dat regionaal en lokaal. Daar moeten we vooral mee doorgaan. Dus blijf je gemeente uitnodigen voor een werkbezoek, verzamel jongeren om in gesprek te gaan met de wethouder, hou de lokale pers op de hoogte van je activiteiten. Of sociaal werker: schrijf net als Marloes Olde Hampsink eens een ingezonden brief aan een landelijk dagblad over wat het rijksbeleid betekent voor jouw dagelijks werk.
Jet Bussemaker zei het al: ‘Wat we nodig hebben zijn moedige bestuurders die leiderschap durven te tonen. Kom in beweging, met je medewerkers, en durf niet alleen het verschil te maken, maar laat het op tijd ook zien.’
Zo is het. We moeten niet over tot de orde van de dag, maar tot de orde van morgen.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten