Nieuwsbericht

Nieuwe Cao Sociaal Werk vraagt om indexeren door gemeenten

16 juli 2019 | 2 minuten lezen

De leden van Sociaal Werk Nederland én de leden van de vakbonden FNV en CNV hebben met grote meerderheid ingestemd met het cao-onderhandelaarsakkoord Sociaal Werk. Daarmee is de nieuwe Cao Sociaal Werk vanaf 16 juli 2019 een feit. De partijen hebben hiermee behoud van koopkracht voor werknemers gerealiseerd. Zo blijft de dienstverlening aan bewoners in buurten op peil. Dit vraagt van gemeenten dat zij bij de financiering van het sociaal werk rekening houden met de gestegen loonkosten. Het sociaal werk wordt immers grotendeels gefinancierd door gemeenten.

Afspraken
De belangrijkste cao-afspraken zijn:

  • een loonstijging van 3,25% met ingang van 1 september 2019 en een loonstijging van 3,25% per 1 juli 2020
  • een gelijke verdeling van de pensioenpremie voor werknemer en werkgever gaat in per 1 september 2019

De looptijd van de nieuwe Cao Sociaal Werk is van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021. Bekijk hier het principeakkoord en de voorlopige salaristabellen
Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland: “Sociaal Werk Nederland is tevreden over deze nieuwe cao. Dit akkoord draagt eraan bij dat we de komende twee jaar een aantrekkelijke sector blijven voor de medewerkers.”

Voorkom dat de loonkosten leiden tot minder fte’s en tot het schrappen van dienstverlening
Sociaalwerkorganisaties willen uiteraard de komende jaren het sociaal werk in gemeenten blijven uitvoeren; op het afgesproken niveau en met dezelfde kwaliteit en omvang. Dat kan echter alleen als gemeenten de loonkostenstijging in de gemeentelijke subsidie of bekostiging van het sociaal werk meenemen. Indexeren is noodzakelijk om te voorkomen dat de hogere loonkosten leiden tot het schrappen van banen en van dienstverlening.

Eric van der Burg: “Het is nu dus absoluut zaak dat gemeenten bij de inkoop van sociaal werk rekening houden met de toegenomen kosten. Namens de sector stuurt Sociaal Werk Nederland daarom vandaag een brief naar de wethouders financiën van alle gemeenten. We wijzen hen erop dat indexeren noodzakelijk is om de dienstverlening en de kwaliteit van het sociaal werk minstens op het huidige peil te houden.”

Deze brief is de eerste van een reeks initiatieven die Sociaal Werk Nederland de komende maanden richting gemeenten onderneemt om de noodzaak van reële bekostiging van het sociaal werk te benadrukken. In veel gemeenten is indexeren van sociaal werk de afgelopen jaren achterwege gebleven waardoor sociaalwerkorganisaties nu al kampen met te weinig fte’s, hoge werkdruk en stijgend ziekteverzuim. Dit gaat ook ten koste van het ondersteunen van bewoners. Zie ook de blog van expert 'Inkoop' Marcel Mathijssen: "de betrokken partijen (waaronder Sociaal Werk Nederland) zijn overeengekomen een gezamenlijke richtlijn voor loon- en prijsindexatie op te stellen, in de vorm van een modelverordening."

U vindt de ledenbrief 'Nieuwe Cao Sociaal Werk' en de brief 'Indexeren' aan wethouders financiën als bijlagen en op de website bij de uitgebreidere ledeninformatie Cao Sociaal Werk hier.
Zie ook de berichtgeving in Gemeente.nu en BinnenlandsBestuur. 

Lid wordenContact