Nieuwsbericht

Onderhandelaarsakkoord Cao Sociaal Werk met bonden: twee maal 3,25% erbij

26 juni 2019 | 2 minuten lezen

Onderhandelaarsakkoord Cao Sociaal Werk: twee maal 3,25% erbij
Sociaal Werk Nederland sluit een onderhandelaarsakkoord met FNV Zorg en Welzijn, en CNV Zorg en Welzijn. Op 15 juli bespreken de leden van Sociaal Werk Nederland dat akkoord tijdens een extra ALV.

Sociaal Werk Nederland is erin geslaagd een onderhandelaarsakkoord te sluiten met de vakbonden FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn. De belangrijkste afspraken zijn de structurele loonstijging van 3,25% per 1 september 2019 en 3,25% per 1 juli 2020, en een looptijd van 24 maanden (1 juli 2019 tot 1 juli 2021).

Extra ALV!
Dit onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de leden tijdens een extra ALV op 15 juli 2019 van 14.00 tot 15.30 uur, in Utrecht, Koningin Wilhelminalaan 3. Ook de leden van de vakbonden moeten nog instemmen met het resultaat. Lidorganisaties kunnen zich hier aanmelden voor deze ALV.

Mooi akkoord
Als eerste branche binnen het brede domein van zorg en welzijn hebben we een akkoord bereikt. Een mooi akkoord, vindt Jorrit Berenschot, arbeidsjurist en onderhandelaar van Sociaal Werk Nederland. ‘We hadden al een eigentijdse cao die voldoende regelruimte biedt aan medewerkers en werkgevers, en die daarmee past bij de diversiteit aan functies en organisaties binnen de sector. Denk aan het loopbaanbudget en het individueel keuzebudget. Deze regelruimte wordt met de gemaakte afspraken nog verder verfijnd en daar waar nodig verduidelijkt.’
Het loopbaanbudget kunnen medewerkers gebruiken om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. ‘Het begrip duurzame inzetbaarheid gaan we verduidelijken, zodat het voor medewerkers én werkgevers helder is waarvoor je het wél en níét kunt inzetten.’

Werkdruk, veiligheid en agressie
Werkdruk, veiligheid en het hoge verzuim zijn belangrijke aandachtspunten voor de sector. Jorrit Berenschot: ‘Ze hangen ook nauw met elkaar samen. En vooral ook met de stijgende druk op de budgetten van gemeenten: er wordt nog steeds bezuinigd ten koste van sociaal werk. Voor sociaalwerkorganisaties betekent het vaak dat ze met mínder personeel hetzelfde of zelfs méér werk moeten doen. De cao-tafel wil daarom een programma starten om werkgevers en medewerkers met advies en (mogelijk deels gefinancierde) begeleiding te ondersteunen als het gaat om werkdruk, veiligheid en verzuim.’

Sociaal werker krijgt plek in Functiegebouw
De decentralisaties in het sociaal domein en de ontwikkeling van de dienstverlening hebben geleid tot nieuwe werkvormen, andere samenwerkingsvormen, nieuwe functies en veranderingen in bestaande functies. Jorrit Berenschot: ‘Daardoor sluit het huidige functiegebouw vaak niet meer aan bij de praktijk en ontstaan er problemen bij het inpassen van functies in het functiegebouw. Gedurende de looptijd van de cao zullen cao-partijen het functiegebouw beter afstemmen op de praktijk. Ook de functie van sociaal werker kan dan een plek krijgen in het functiegebouw. Zo willen we een functiegebouw maken waarin werkgevers en medewerkers zich zoveel mogelijk herkennen.’

Laat daarover geen misverstand bestaan
Met ingewikkelde lange teksten zoals van een cao is er altijd het risico dat sommige artikelen anders worden geinterpreteerd dan bedoeld. De komende weken wordt de tekst dus nogmaals nauwkeurig doorgelopen en waar nodig aangescherpt. Ook zal de tekst waar mogelijk nog verder vereenvoudigd worden.

Extra ALV
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de tekst van het onderhandelaarsakkoord, met daarin alle gemaakte afspraken. Het bestuur van Sociaal Werk Nederland gaat het onderhandelaarsakkoord positief voorleggen aan haar leden en bespreken tijdens een extra ALV op 15 juli 2019 van 14.00 tot 15.30 uur in Utrecht, Koningin Wilhelminalaan 3. De aanmeldlink is bestemd voor lidorganisaties en vindt u hier. 
Als zowel de leden van Werk Nederland als die van FNV en CNV ermee hebben ingestemd kunnen de vlaggen uit en is er een definitief akkoord. Op basis daarvan worden tijdens de zomerperiode de teksten voor de nieuwe cao Sociaal Werk opgesteld.

3 juli 2019

Kijkende naar de inflatie (-2,9%) en de (voor de werknemer nieuwe negatieve) verdeling van de pensioenspremie lijkt de loonsverhoging van 3,25% toch niet echt zo'n mooi resultaat. De loonsverhoging bedraagt dus ook helemaal niet 3,25% daar de werknemer meer gaat afdragen.

5 juli 2019

 De verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer wordt gelijk. Ofwel, de werknemer gaat meer afdragen/ betalen. Het voordeel dat hier voor de werkgever ontstaat (zie kopje pensioenpremie) zit verwerkt in het percentage van de loonsverhoging. Dit betekent dat de feitelijke loonsverhoging voor sociaal werk minder dan 3,25% bedraagt!! De cijfers worden hier dus mooier gebracht dan ze daardwerkelijk zijn ook omdat de inflatie momenteel  2,9% is. De koopkracht blijft dus gelijk. 

Lid wordenContact