Publicatie

Wijziging ORT-regeling Maatschappelijke opvang

3 mei 2015 | 1 minuut lezen

De ORT wordt berekend over maximaal schaal 4 periodiek 10 in plaats van over schaal 3 periodiek 11.
Dit zijn cao-partijen (MOgroep en CNV Zorg en Welzijn) overeengekomen.

Deze wijziging, die alleen voor de maatschappelijke opvang geldt (regeling A), gaat in per 1 januari 2015. Reden van de wijziging is dat er verwarring was ontstaan onder werkgevers en werknemers over de van toepassing zijnde schaal (in het cao-akkoord staat schaal 4 periodiek 10 en in de cao-tekst schaal 3 periodiek 11).

Het bericht van de cao-tafel met een korte toelichting en een weergave van de nieuwe cao-tekst vindt u hieronder als bijlage en download.

1 document toegevoegd