Publicatie

Presentaties OPOF 17 november 2011

Hedy Raden Soedjono
18 november 2011 | 1 minuut lezen

Tijdens het ochtendgedeelte zijn er presentaties geweest van Margot Scholte (MOVISIE) en Edwin Luttik (MOgroep) over de nieuwe social professional in relatie tot Welzijn Nieuwe Stijl, overheveling van de ondersteuning vanuit de AWBZ, decentralisatie van de Jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen. Ditty Heyens lichtte toe hoe de organisatie MJD het profiel van de nieuwe professional heeft vormgegeven. Frits Hollander (La Scoperta) sloot de dag af met het onderwerp talentmanagement.

4 documenten toegevoegd