Publicatie

Presentaties en verslag overleg personeelsfunctionarissen 15 september 2011

Hedy Raden Soedjono
3 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Sprekers

De ochtend is gereserveerd voor Roger Lenssen. Roger Lenssen is een autoriteit op het gebied van mobiliteit. Hij is oprichter en directeur van de Smart-group, een organisatie- en adviesbureau op het gebied van mobiliteit. Hij stelt dat alles voortdurend in beweging is. Vanuit het idee dat de markt en de klant, het product en de dienst steeds om verandering vragen, dient de organisatie en haar medewerkers ook te veranderen. Dit betekent een constant proces van afbouw, ombouw en opbouw. Hij is bij het proces van afbouw voorstander van ‘snijden tot op het bot’ zodat een organisatie daarna mooier kan bloeien. Hiervoor bestaan standaard draaiboeken, maar deze zullen wel altijd op maat toegesneden dienen te worden. Er bestaat immers geen standaard situatie, wel situaties die veel gelijkenis vertonen. Roger Lenssen geeft de deelnemers een aantal belangrijke uitgangspunten en inzichten mee.
Na de lunch is het woord aan Johan Siegert. FCB heeft verschillende producten en instrumenten ontwikkeld waarvan organisaties gebruik kunnen maken om de mobiliteit van hun medewerkers te bevorderen. Het gaat zowel om producten in het kader van gedwongen mobiliteit als om producten ter versterking van employability van (zittende) medewerkers. Maarten geeft een toelichting op onder andere de loopbaanpaden en de employability-scan die FCB heeft ontwikkeld. De deelnemers wordt aangeraden om de employability-scan voorafgaand aan de bijeenkomst zelf in te vullen, zodat de inhoud van de scan bekend is.
De Amsterdamse welzijnsorganisatie Impuls gebruikt de employabilityscan van FCB als start voor de HR-gesprekscyclus (POP, functioneringsgesprekken) en om aan het portfolio van medewerkers te werken. Een P&O’er van Impuls vertelt over de achtergrond, de totstandkoming en de ervaringen die inmiddels in de praktijk zijn opgedaan.

5 documenten toegevoegd