Publicatie

Overleg personeelsfunctionarissen 15 september 2011

Hedy Raden Soedjono
3 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Thema
De bezuinigingen en de gevolgen hiervan zijn voor de meeste organisaties binnen de branche W&MD verstrekkend. Om die reden heeft de MOgroep in februari en in april P&O-bijeenkomsten georganiseerd, die geheel in het teken stonden van de bezuinigingen en hoe hiermee als organisatie om te gaan. Deze bijeenkomsten waren zeer succesvol en werden zeer goed bezocht. Vanwege de grote en voortdurende behoefte onder de leden om informatie en kennisuitwisseling over dit onderwerp, heeft de MOgroep ervoor gekozen om ook de bijeenkomst van 15 september opnieuw te wijden aan de bezuinigingen. Centraal thema tijdens deze dag is mobiliteit en arbeidsmarktfitheid van medewerkers.

Mobiliteit is voor veel organisaties op dit moment een belangrijk thema, als voorbereiding op een eventueel sociaal plan of als onderdeel van de uitvoering daarvan. Minstens zo belangrijk is de arbeidsmarktfitheid van de medewerkers die in de organisatie blijven werken. Gelet op het feit dat het werk door minder mensen moet worden uitgevoerd en de veranderende eisen die aan de professional worden gesteld (denk aan de gevolgen van Welzijn Nieuwe Stijl), blijft de ontwikkeling van medewerkers een voortdurend proces.

Het thema mobiliteit en arbeidsmarktfitheid wordt tijdens de bijeenkomst vanuit verschillende invalshoeken en door verschillende sprekers benaderd. Rode draad bij elke spreker is de aandacht voor de vertrekkende én de zittende werknemer.

1 document toegevoegd