Publicatie

Onderhandelingsresultaat CAO W&MD

6 juni 2016 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland is erin geslaagd met de vakbonden een cao-onderhandelingsresultaat te bereiken. Het resultaat  kwam tot stand na langdurige en intensieve onderhandelingen met CNV Connectief en FNV. Belangrijkste afspraken zijn een loonstijging van 1% per 1 juni 2016, een structurele stijging van het loopbaanbedrag met 0,5% per 1 juni en een eenmalige uitkering in juni 2016 van 87,50 bruto naar rato van de omvang van het dienstverband. De ORT-regeling in de cao is aangepast  en daarnaast nemen werkgevers de kosten van aanmelding van sociaal werkers in het beroepsregister sociaal werk voor hun rekening. De looptijd van de cao is van 1 april 2016 tot 1 april 2017. In bijgevoegd onderhandelingsresultaat zijn de gemaakte afspraken weergegeven.

Door de  gemaakte cao-afspraken hebben organisaties in de branche nu de rust en tijd voor de verdere implementatie van het – in de vorige cao geïntroduceerde – loopbaanbudget en individueel keuzebudget.  Sociaal werk Nederland agendeerde voor de onderhandelingen dan ook met name aanpassingen en verbeteringen van bestaande afspraken, zoals de wachtgeldregeling voor 62-plussers, garantiebanen, de ORT-regeling en de cao-tekst.

Op maandag 20 juni stemmen de leden van Sociaal Werk Nederland over het onderhandelingsresultaat tijdens een extra ledenbijeenkomst. De leden ontvangen hiervoor  per email een uitnodiging. Het akkoord is definitief als de leden van de MOgroep én de leden van de vakbonden met het akkoord instemmen. De verwachting is dat dit op 22 juni bekend is.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact