Nieuwsbericht

Cao-cursussen blijven onverminderd populair

28 mei 2021 | 4 minuten lezen

‘Hoe je het ook wendt of keert: een cao is altijd ingewikkeld. Want hoe leg je een bepaalde formulering uit in een specifiek geval? Veel van onze leden hebben daar hulp bij nodig.’ Aldus juriste Sandra van Elten die bij Sociaal Werk Nederland onder meer zorgdraagt voor de cao-cursussen. Die zijn primair bedoeld voor “beginners”. ‘Dus voor mensen die nieuw zijn in onze branche, of die voor het eerst gaan werken met een cao en dan met name ónze cao. Denk aan p&o’ers, administratief medewerkers, maar bij sommige kleinere organisaties kan het ook de directeur zijn die bijvoorbeeld de arbeidscontracten regelt.’

Live cursussen zijn voorlopig helaas nog niet mogelijk. Sandra van Elten: ‘Dat is heel jammer, want juist het samen sparren over bepaalde cao-teksten kan zo verhelderend zijn. Daarom hebben we in eerste instantie geaarzeld met een online versie ervan, maar inmiddels zijn we alweer een tijdje overgestapt. En dat is eigenlijk heel goed verlopen. Wel hebben we de cursus die normaliter een hele dag duurt nu opgesplitst in twee delen van twee uur, verspreid over twee dagen. Per deelcursus behandelen we verschillende thema’s, dus mensen kunnen nu ook kiezen of ze beide delen willen volgen of slechts een van de twee.’

De onderwerpen per deelcursus:

  • arbeidsovereenkomsten en verlof
  • salariëring en IKB /LBB

Niet scheef zitten
De cursus voorziet duidelijk in een behoefte. Sandra van Elten: ‘In de afgelopen periode heb ik er vier gegeven, en tot de zomer volgen er nog vier. Ze zaten en zitten allemaal vol.’
Vaak keren dezelfde hete hangijzers terug. Bijvoorbeeld over het Loopbaanbudget (LBB). ‘Zeker nu gaat het vaak over hoe je als werknemer gezond kunt blijven en wie dat betaalt. Een voorbeeld? Een ergonomische muis voor thuiswerkende medewerkers. Moet een werkgever die sowieso vergoeden, kan het uit het LBB of is het iets van de werknemer zelf?’

Het antwoord? ‘In principe betaalt de werkgever, die heeft een zorgplicht. Maar dan moet je je wel afvragen of die muis inderdaad datgene is wat die werknemer echt nodig heeft. Daarvoor is wellicht een advies nodig van een arbo-arts. En bovendien: naast goed werkgeverschap gaat het in de cao ook om goed werknemerschap. De werknemer moet ook voor zichzelf zorgen. Dus thuis niet scheef achter zijn bureau gaan zitten en daardoor een kwetsuur oplopen…’

Het moge duidelijk zijn: simpele antwoorden zijn er zelden. Sandra: ‘Dus ik zet cursusdeelnemers vooral ook aan het denken. Ik laat zien waar de alarmbellen hangen en geef waar mogelijk aan waar ze specifieke informatie kunnen vinden. En bij Sociaal Werk Nederland hebben we ook een aparte ledengroep waar ze met elkaar over cao-kwesties kunnen overleggen.’

Wat schuift het?
Een evergreen in de cao-cursussen is natuurlijk ook de salariëring. Sandra: ‘Aan de basis daarvan staat het functiehuis met de salarisschalen. Maar ja, dan zijn er nog de periodieken; wanneer ken je die toe en hoe leg je dat vast? En wat doe je als iemand tijdelijk een functie waarneemt in een andere salarisschaal?’
Daarbij komt dat niet iedereen het functieboek al eens goed heeft bekeken. Sandra: ‘Dus dan is alleen al het bestáán ervan een eyeopener. Dat boek is overigens wel aan herziening toe, dat gaat ook mee in de lopende onderhandelingen over de nieuwe Cao Sociaal Werk.’
En nog een tip: ‘Veel informatie over onze cao en onderdelen daarvan is te vinden op de site van Sociaal Werk werkt!

Nazorg en OPOF
Veel mensen die de cao-cursussen volgen zijn ook present bij de OPOF-bijeenkomsten. OPOF staat daarbij voor Overleg P&O-Functionarissen. Sandra: ‘De insteek van het OPOF is veel breder. Met ook aandacht voor algemenere onderwerpen als pensioen en ziekte. In die zin is het complementair aan de cao-cursussen, en zo gebruiken mensen beide mogelijkheden ook. Dat wil zeggen: momenteel zijn de cao-cursussen echt voor beginners, maar sommigen zien het ook als een opfriscursus. En dat is natuurlijk niet verboden.’

De cao-cursus voorziet overigens ook in enige nazorg. Sandra: ‘Met onderweg naar huis opborrelende vragen kunnen cursisten me naderhand nog mailen. Maar voor vragen op dossierniveau moeten ze hun JZO-abonnement aanspreken. Pakweg ¾ van onze leden heeft zo’n abonnement. We gaan binnenkort naar een nieuw registratiesysteem, waar bij het stellen van vragen gemakkelijker wordt en voor ons als juristen ook gestroomlijnder gaat. De bedoeling is dat dat vanaf 1 juli werkt.’

Wat doen we met zzp’ers?
P&o’ers die al wat langer meedraaien, willen graag meer de diepte in, merkt Sandra regelmatig. ‘Over arbeidsrecht bijvoorbeeld, want dat is momenteel enorm in beweging door recente uitspraken van rechters. De positie van zzp’ers bijvoorbeeld, daar is van alles over te doen, en daar hebben ook sociaalwerkorganisaties steeds vaker mee te maken. Voor specifieke klussen of omdat sommige sociaal werkers voor zichzelf beginnen en zich vervolgens weer laten inhuren.’

Ook aan de stijgende werkdruk en de toenemende personeelstekorten zouden p&o’ers graag extra aandacht besteden. ‘Hoe kun je als werksoort aantrekkelijk blijven? Ook dat heeft te maken met de cao. Maar binnen de beginnerscursus is daarvoor nauwelijks tijd. Dus wat mij betreft moeten we daar iets mee. Dat past ook in de professionaliseringsslag die we als branche maken. Daarin moeten we ook de professionals meenemen die zich beroepshalve met bovenstaande vragen bezighouden.’

  • De eerstvolgende nog niet volgeboekte cao-cursussen staan gepland voor september. En wie weet gaan ze dan over de nieuwe Cao Sociaal Werk waarover momenteel nog druk wordt onderhandeld.
  • Op de hoogte blijven van OPOF-bijeenkomsten? Meld je aan bij de Cao-ledengroep.
ContactLid worden