Publicatie

Programmavergelijking

Florentius Kist
26 juli 2013 | 1 minuut lezen

De meeste partijen schrijven nu hun verkiezingsprogramma’s worden nu geschreven. Sommige landelijke partijen ondersteunen hun lokale afdelingen met suggesties voor hun verkiezingsprogramma.

Dit overzicht is tot stand gekomen door deze zogenaamde rompprogramma’s op te vragen en te analyseren. Daar waar geen rompprogramma voorhanden was, zijn wij uitgeweken naar de landelijke standpunten en/of standpunten van lokale afdelingen.

In beginsel volgen lokale afdelingen de landelijke koers.

Alle lokale partijen zonder landelijke vertegenwoordiging, zijn niet in dit overzicht opgenomen.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact