Publicatie

De Kunst van het Samenleven MOgroep Advies

22 mei 2012 | 1 minuut lezen

De MOgroep heeft een advies opgesteld ten behoeve van de partijprogramma's voor de landelijke verkiezingen op 12 september 2012. De Kunst van het Samenleven is naar alle politieke partijen gestuurd.

Thema's
De MOgroep geeft een bondige analyse en concrete adviezen op de thema's 'Zorg en Welzijn', 'Jeugd & Welzijn', 'Arbeid(sparticipatie) & Welzijn', 'Leefbare, gezonde en veilige wijken & Welzijn'.

Visie
Sociaal burgerschap houdt in dat burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en hun eigen leef- en werkomstandigheden. Burgerschap dient de redzaamheid te vergroten, ook van mensen die sociaal niet goed functioneren. Een fatsoenlijke verzorgingsstaat met toegankelijke systemen is een basisvoorwaarde voor succesvol burgerschap. Al zijn mensen zelf verantwoordelijk en al stimuleren we ze om hun ‘eigen kracht’ aan te wenden, dat mag nooit een reden zijn om ze aan hun lot over te laten. De civil society ontstaat niet vanzelf. Vrijwilligers kunnen veel, maar vaak is een vorm van organisatie nodig om continuïteit te garanderen en burgers aan elkaar te koppelen.

In de bijlage vindt u het Advies De Kunst van het Samenleven.

1 document toegevoegd
Lid worden