Publicatie

Handleiding Klanteffectvragenlijst momentmeting v2

Han Bijker
1 november 2016 | 1 minuut lezen

Versie 2 waarin ook beschreven wordt waar afgeweken kan worden van de letterlijke tekst van de vragen. Ook kunnen nu eigen doelen geformuleerd worden.
In de bijlage is de vraagmatrix opgenomen met de feitelijke vragen en de koppeling aan welzijnsdoelen en doelgroepen.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact