Nieuwsbericht

Koningin Máxima lanceert unieke privaat-publieke samenwerking SchuldenlabNL

14 november 2018 | 2 minuten lezen

Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdagochtend 14 november 2018 in Den Haag aanwezig bij de lancering van SchuldenlabNL. De Stichting SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen en heeft als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken. Uniek is ook dat de Nederlandse Vereniging van Banken hiermee gaat samenwerken en in gesprek is met Moedige Dialoog van Sociaal Werk Nederland en de Rabobank. 

Er zijn meer dan 2 miljoen huishoudens in Nederland met betalingsachterstanden, waarvan bijna 1,4 miljoen met risicovolle of problematische schulden. De ernst, omvang en urgentie van problematische schulden wordt door publieke en private partijen onderkend. Zij investeren in (vernieuwende) preventieve en curatieve aanpakken om burgers schuldenzorgvrij te krijgen en te houden. De aanpak is effectief en de sociale impact groot, maar de huidige werkwijze van deze partijen is sterk gefragmenteerd en daardoor zeer kostbaar en tijdrovend.

SchuldenlabNL gaat dit als onafhankelijk platform aanpakken door gezamenlijk te werken aan landelijke opschaling van succesvolle lokale projecten rond armoede en schulden. Doel is kwetsbare groepen schuldenzorgvrij te maken waardoor zij weer grip krijgen op hun financiële en persoonlijke situatie en zij hun toekomst weer positief tegemoet kunnen zien.

Harchaoui: SchuldenlabNL is een initiatief van Society Impact, maar wordt een onafhankelijke stichting waarbij het eigenaarschap bij de deelnemende partijen moet komen te liggen. Het is een inclusief platform van publieke en private partijen die succesvolle lokale projecten rondom armoede- en schuldenproblematiek willen opschalen. Lees hier het interview van Publiek Denken met Harchaoui, directeur van het platform

Voorafgaand aan de lancering spreken onder anderen staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, en voorzitter van SchuldenlabNL, Gerrit Zalm. Aansluitend wordt SchuldenlabNL gelanceerd door de sprekers, vertegenwoordigers van de publieke en private deelnemende partijen en Koningin Máxima. Vanuit Sociaal Werk Nederland zijn Jacqueline Beekman, projectleider @MoedigeDialoog en Lex Staal, directeur, aanwezig. 

Koningin Máxima bracht 22 februari 2018 een werkbezoek aan Schuldenlab070; een actieplatform opgericht door de gemeente Den Haag en Stichting Society Impact. De aanpak en werkwijze heeft geleid tot de oprichting van SchuldenlabNL.
Zie ook de uitzending van RTLZ met onder meer Tamara Madern en Albert Jan Kruiter.