Nieuwsbericht

Eigen bijdrage voor klacht over deurwaarder absurd volgens LOSR

18 januari 2016 | 1 minuut lezen

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) heeft met grote verbazing kennis genomen van een wetsvoorstel waarin een financiële drempel van 50 euro wordt opgeworpen voor het indienen van klachten tegen deurwaarders bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders en tegen advocaten bij de Raad van discipline.

De verbazing is vooral groot als het gaat om klachten tegen deurwaarders. Het zijn immers juist burgers met financiële problemen die met deurwaarders te maken krijgen. Zij worden dan voor de keus gesteld: boodschappen doen voor een week of een klacht indienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. De LOSR vindt dat je burgers niet voor een dergelijke keus mag stellen.Zie de bijlage voor de gehele brief.

ContactLid worden