volgt

Beste leden,

We hebben u en uw medewerkers nodig voor brainstormsessies. Bent u geïnteresseerd en wilt u zelf meewerken aan een bruikbaar en zinvol nieuw kwaliteitskeurmerk voor de branche?

We zoeken deelnemers met verschillende functies:

  • Sociaal werkers
  • Kwaliteitsmedewerkers
  • P&O-ers
  • Management/directie

Nieuwe Kwaliteitskoers Sociaal werk

Tijdens de ALV van 25 november jl. hebben de leden van de MOgroep met een ruime meerderheid (79%) ingestemd met de nieuwe kwaliteitskoers voor Sociaal werk, eerdere berichtgeving hieromtrent vindt u hier.

De Kwaliteitskoers bestaat uit:

  • Een waarden gedreven nieuw keurmerk voor de leden van de MOgroep;
  • een beroepsregister voor alle Sociaal werkers;
  • een gemoderniseerde Governance code.

Op dit moment werkt de MOgroep met de commissie kwaliteit hard aan de uitwerking hiervan, want op 25 mei 2016 gaan we het resultaat presenteren aan de leden.

Uitgangspunten Kwaliteitskoers

Centraal in de nieuwe kwaliteitskoers staan de waarden die de brancheleden met elkaar delen en onderschrijven (zie hier). Het naleven van deze waarden moet helpen om de bedoeling van Sociaal werk te realiseren. De waarden van de branche gaan dan ook over vakmanschap, het effect van dienstverlening voor de burger, organisatie en toezicht. 

Brainstormsessie: vertalen van waarden naar normen

Deze waarden moeten worden vertaald naar toetsbare normen die intercollegiaal of extern toetsbaar zijn. Deze vertaalslag willen we graag samen met leden doen.
Daarom organiseren we drie brainstormsessies onder begeleiding van CIIO, de deskundigen op dit gebied en die ons gehele traject begeleiden. In deze sessies leggen we een eerste opzet van waarden en toetsbare normen voor.

Doet u mee?

De brainstormsessies bieden u de kans om mee te werken aan een bruikbaar en zinvol nieuw kwaliteitsverhaal voor de branche waar u tevens voor uw eigen organisatie inspiratie uit kunt halen. Bovendien ontvangt u gratis de training tot intercollegiaal toetser en krijgt u een eervolle vermelding in de handleiding van het uiteindelijke kwaliteitskeurmerk.

Voor wie?

Om het kwaliteitskader echt goed te maken willen we het vanuit diverse perspectieven ontwikkelen. Dus zoeken we nadrukkelijk naar zowel Sociaal werkers, Kwaliteitsmedewerkers, P&O-ers en management/directie medewerkers.

Meld u aan!

We organiseren drie identieke sessies in verschillende regio’s, de exacte locaties volgen nog.
U kunt zich aanmelden via deze link voor een brainstormsessie naar keuze:

https://visitors.cngrs.com/register.aspx?project=fa78497f-01d1-4a8d-9a78-8a00eb4590e5

  • maandag 29 februari in Utrecht
  • maandag 7 maart in Eindhoven
  • dinsdag 22 maart in Zwolle

De inloop start om 12.30 uur met een lunch. De inhoudelijke werksessie duurt van 13.00 tot 17.00 uur. We sturen het specifieke programma, de eerste conceptversie en de locatie (in de genoemde steden) van tevoren per e-mail aan u toe.

Wij horen graag of u meedenkt met ons,

Alvast bedankt,

Marije van der Meij (vandermeij@mogroep.nl, 06 40 17 42 52)

Edwin Luttik (luttik@mogroep.nl, 06 22 07 37 45)

Voor vragen over uw aanmelding, kunt u contact opnemen met Saskia Mulder via mulder@mogroep.nl

* U ontvangt deze mail omdat u bij de MOgroep bekend staat als iemand die geïnteresseerd is in kwaliteit en professionalisering. Mocht u dit bericht en eventuele volgende berichten over dit onderwerp niet op prijs stellen, dan kunt u ons dit laten weten.

Bijlage: Uitnodiging brainstormsessies Nieuwe Kwaliteitskoers 2016

Adres: volgt

Locatie

volgt