CIIO

Over CIIO en onze betrokkenheid bij Sociaal Werk

CIIO is een netwerkorganisatie van bevlogen mensen die zelf ervaring hebben met professionele dienstverlening, zoals de zorg, jeugdhulp, sociaal werk en onderwijs. Dat houdt ons scherp, belangstellend en betrokken. 

Onze missie is om door normontwikkeling en toetsing een wezenlijke bijdrage te leveren aan de prestaties van organisaties en hun professionals. Hierbij delen we graag kennis en ervaring en stimuleren anderen daartoe met oog op het ‘vermenigvuldigen van expertise’.

De opdracht van Sociaal Werk Nederland aan CIIO om het Kwaliteitslabel te helpen ontwikkelen en vanaf 2017 organisaties en hun professionals erop te toetsen sluit naadloos aan bij onze ambities. 

De andere wijze van werken

Toetsing zien we als vorm van gezonde tegenspraak, instrument voor reflectie en impuls om te leren en te verbeteren. Klanten kiezen voor CIIO vanwege onze praktijkgerichte insteek en gesprekken ‘die er toe doen’ en die gaan over de dienstverlening en de resultaten die ermee bereikt worden. Met als zoekvraag: hoe kan de kwaliteit verder ontwikkelen middels gedeelde waarden, kennis en kunde van professionals en andere betrokkenen? Keer op keer raken professionals in gesprekken geïnspireerd en doen zij nieuwe inzichten op, waar de organisatie na de toetsing mee aan de slag gaat.

De baten en kosten

Het proces van toetsing en het verslag ervan geeft u impulsen om te reflecteren en te verbeteren. Wanneer u aan de eisen voldoet geeft dat voldoening en erkenning van het vakmanschap. En voor uw klanten en opdrachtgevers is het een onafhankelijk ‘kwaliteitsbewijs’.

CIIO hanteert een gereduceerd dagtarief van € 1150,- per dag en een reiskostenvergoeding van € 0,45 per km, (excl. BTW).

Heeft u (nog) niet gekozen voor externe toetsing op het Kwaliteitslabel maar wilt u weten hoe uw organisatie ervoor staat? CIIO beoordeelt voor een all-in tarief van € 750,- (excl. BTW en reiskosten) de door u uitgewerkte zelfevaluatie en voert met u een feedbackgesprek hierover op locatie. De ervaring leert dat zo’n tussenstap helpt om een realistisch plan van aanpak op te stellen voor de benodigde stappen richting een succesvolle toetsing.

Meer weten? Vragen? Persoonlijk contact?

U kunt contact opnemen met Marja van Houten (houten@ciio.nl) of Gerrit Corbijn (Corbijn@ciio.nl) kijk op www.ciio.nl of bel naar 088-4446333.

Lid wordenContact