Bijeenkomsten en trainingen Kwaliteitslabel

Voor leden die aan de slag willen met het Kwaliteitslabel zijn er informatiebijeenkomsten (1 dagdeel) en interactieve trainingen (1 dag). 

Trainingen  

De training informeert over het Kwaliteitslabel en biedt inzicht en oefening in waarderend auditen volgens de normen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. De training is bedoeld voor leden die de keuze voor het Kwaliteitslabel al hebben gemaakt en aan de slag gaan met de zelfevaluatie en de voorbereiding op de audit. 

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De context: het hoe en waarom van het Kwaliteitslabel
  • Toepassen van de normen: zelfevaluatie
  • Het voorbereiden en voeren van auditgesprekken: tips en praktijkoefeningen
  • Weging en rapportage toetsingsresultaten
  • Vooruitblik: aanpak toetsing per variant

Training op maat (in-company)

U kunt de training als in-company training op maat aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u samen met uw partnerorganisaties een inhoudelijk afgestemde training wilt volgen. U ontvangt een trainingsdag op locatie waarbij ebovenstaande programma-onderdelen aan bod komen. Daarnaast zal de training inhoudelijk toegespitst worden op uw organisatie en uw partnerorganisaties.

De kosten voor een training op maat zijn € 1750,- excl. btw. U regelt de locatie, zorgt voor samenstelling van de groep (max.15 deelnemers) en u draagt 1 vast contactpersoon aan.

Open trainingen

Incidenteel organiseren we vanuit Sociaal Werk Nederland open trainingen indien hier voldoende deelnemers voor zijn. De kosten voor deelname aan een open training zijn 150,- per persoon (excl. btw). Data van mogelijke open trainingen worden op deze pagina vermeld.

Informatiebijeenkomsten

Een aantal keren per jaar vinden er informatiebijeenkomsten plaats over het Kwaliteitslabel en de audit. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden die geïnteresseerd zijn in het Kwaliteitslabel en die zich in de oriënterende fase of aan het begin van het voorbereidingstraject bevinden. 

Sociaal Werk Nederland organiseert de bijeenkomsten i.s.m. een certificeerder (CI) en een lidorganisatie die al gecertificeerd is voor het Kwaliteitslabel. 

U krijgt (achtergrond-)informatie over het Kwaliteitslabel, de toetsingsvarianten, de normen en een algemeen stappenplan. Een CI verzorgt een introductie in de methode van waarderend auditen en informeert over de audit en de voorbereiding erop. Een lidorganisatie deelt haar ervaringen en geleerde lessen. Daarnaast is er volop ruimte om uw vragen te stellen en uit te wisselen met collega-organisaties.

Kosten voor deelname aan een informatiebijeenkomst bedragen 50,- per persoon (excl. btw).

Meer informatie

Voor meer informatie kuint u contact opnemen via info@sociaalwerk.nl of 030 721 0 721. 
 

Lid wordenContact