Toetsing en certificering

Er zijn in principe twee toetsingsvarianten: intercollegiale adviesmeting en een externe audit. Daarnaast is er een combinatie van intercollegiale en externe toetsing mogelijk. U kunt het Kwaliteitslabel Sociaal Werk ook combineren met bijvoorbeeld HKZ of ISO.

De toetsingsmogelijkheden toegelicht 

Intercollegiale adviesmeting 

Collega’s toetsen elkaar op de naleving van de waarden. Hierbij werkt u samen met twee of meer collega-organisaties en voert u samen bij elkaar intercollegiale adviesmeting uit. Dit leidt tot een leerrapport en registratie in het Kwaliteitsregister. Om deel te nemen aan intercollegiale adviesmeting vult u het aanmeldformulier in. U kunt zich samen met uw partnerorganisaites aanmelden. Heeft u nog geen partners, kan Sociaal Werk Nederland evt. helpen met het vinden van passende collega-organisaties. 

Externe audit 

Op basis van de Kwaliteitsnormen toetst een externe auditor of de waarden voldoende worden nageleefd. Een externe audit leidt tot registratie in het Kwaliteitsregister en certificering. U kunt de hele organisatie laten toetsen of (beginnen met) bepaalde onderdelen van uw organisatie. 
Voor een externe audit neemt u contact op met een certificerende instelling (CI). Sociaal Werk Nederland werkt nauw samen met 4 CI´s, te weten: CIIODNVKeurmerkinstituutLloyds. Met deze aanbieders hebben wij mantelovereenkomsten gesloten. U bent niet verplicht om te kiezen uit deze 4 CI´s. Wel moet elke CI die toetst op het Kwaliteitslabel voldoen aan de voorwaarden die Sociaal Werk Nederland stelt aan CI´s en aan de manier van toetsing, en dient een CI zich te houden aan de Richtlijn Toetsing, scope en tijdsbesteding (zie de Informatie CI´s). 

Combinatietoets (intercollegiale adviesmeting + externe audit)

Als u een externe CI wil inzetten en óók wilt leren van de spiegel die een collega u voorhoudt, dan kunt u kiezen voor een gecombineerde audit. In dat geval meldt u zich aan voor intercollegiale adviesmeting én kiest u samen met uw partnerorganisaites een CI voor de externe audit. 

Combinatietoets (HKZ/ISO + de normen van het kwaliteitskader)

Heeft u al een of meerdere certificaten (bijvoorbeeld HKZ, ISO, NOV) en wilt u het Kwaliteitslabel Sociaal Werk toevoegen? Dat kan. U kunt uw CI vragen om tijdens het toetsen op de andere keurmerken ook die normen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk mee te nemen die onderscheidend zijn. Om te zorgen dat het Kwaliteitslabel compatibel is met andere keurmerken, hebben we crosstabellen gemaakt.  

Zelfevaluatie 

Onafhankelijk van uw keuze voor een toetsingsvariant raden wij aan om altijd te beginnen met het invullen van de zelfevaluatie. Het is ook mogelijk om op de ingevulde zelfevaluatie feedback te onvangen door een CI. 

Gefaseerd toetsen mogelijk (scope)

Toetsing kan een gefaseerd proces zijn. U kunt beginnen met een beperkte scope waarbij u eerst bepaalde organisatieonderdelen laat toetsen. Op een later moment kunt u de scope uitbreiden en de overige organisatieonderdelen meenemen in de toetsing. 

Register en certificaat

Lidorganisaties die intercollegiale adviesmeting en/of externe toetsing op het Kwaliteitslabel succesvol hebben doorlopen, worden opgenomen in het Kwaliteitsregister op de website van Sociaal Werk Nederland (volgt nog). Pas dan mogen de organisaties het kwaliteitslogo hanteren. Lidorganisaties die getoetst zijn door een CI en die voldoen aan de voorwaarden krijgen naast opname in het Kwaliteitsregister ook het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk uitgereikt.

Meer informatie

De documenten op de overzichtspagina kunnen helpen bij het maken van een passende keuze voor uw organisatie.

Heeft u vragen? Contactpersonen Sociaal Werk Nederland:

Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten