Publicaties

Agenda bijeenkomst commissie professionalisering 14 september 2011

14 september 2011De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: de branchestandaard voor de sociaal cultureel werker, EVC, een scholingsconvenant voor de branche en de (gewenste) ondersteuning...

Agenda en verslag bijeenkomst commissie professionalisering 21 juni 2011

21 juni 2011De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: het profiel van de manager en de inhoud van het actieplan professionalisering voor de branche W&MD

Agenda en verslag bijeenkomst commissie professionalisering 10 mei 2011

10 mei 2011De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: het actieplan MBO met de reductie daarin van het aantal uren BPV en de invitational conference over het actieplan professionalisering...

Agenda en verslag bijeenkomst commissie professionalisering 13 april 2011

13 april 2011De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: het professionaliseringsplan Welzijn Nieuwe Stijl, de welzijnswerker nieuwe stijl en de vertegenwoordiging van de MOgroep in Calibris...

Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening 2011

09 november 2010 Een verbreding van het informatiemodel AMW naar Maatschappelijke Dienstverlening, inclusief Sociaal Raadsliedenwerk, schuldhulpverlening en Welzijn Ouderen (Ouderen Advieseurs).

Aankondigingsbrief Basisbenchmark (19 april 2011)

De MOgroep kondigt in een brief aan al haar leden de start van de Basisbenchmark in het kader van de Branchebrede Informatievoorziening aan.

Start bouw Branchebrede Informatievoorziening

07 oktober 2010MOgroep W&MD sluit een driejarige overeenkomst met Stimulansz om de branchebrede informatievoorziening collectief te organiseren.De leden is hierover op 8 oktober 2010...

Naar collectieve informatievoorziening voor de branche

17 maart 2010 Het bestuur spreekt zich uit voor het inrichten van een collectieve, branchebrede informatievoorziening. In de notitie Naar collectieve informatievoorziening worden de...

Welke gegevens worden in 2009 verzameld?

11 januari 2010 Drie informatiesystemen (Servicepunt Welzijnsinformatie, MadiMonitor, Federatie Opvang) verzamelen gegevens. MOgroep W&MD geeft in een notitie een overzicht van de informatie waar...

Opstartnotitie PWC

15 oktober 2009 PriceWaterhouseCoopers (PWC) noemt het streven naar een branchebrede informatievoorziening een logische, maar ambitieuze taak. PWC heeft in opdracht van het branchebestuur een...
Lid wordenContact