Cao

Cao Sociaal Werk

De Cao Sociaal Werk biedt een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen sociaal werk organisaties. De cao dient een weerslag te zijn van stevige en duidelijke positie die de branche in de arbeidsmarkt inneemt. Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de Cao Sociaal Werk.

De leden hebben inspraak op de cao-onderhandelingen via de Algemene Leden Vergadering (ALV) en de Werkgroep Arbeidszaken Welzijn. In het proces dat leidt tot een nieuwe cao, discussieert Sociaal Werk Nederland met de leden over de inzet, verleent het bestuur het mandaat aan de onderhandelingsdelegatie en stemmen de leden in een speciale ALV over het cao-akkoord.

Sociaal Werk Nederland doet de onderhandelingen, haalt informatie op en onderzoekt de behoefte van leden, geeft voorlichting en uitleg over de cao aan leden; stemt met de werkgroep arbeidszaken (WAW) en het bestuur het verloop af en doet ledenraadplegingen. 

cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao