Nieuws

Laatste nieuws

Nieuws |

Terugblik Jaarcongres Sociaal Werk 2022: zelfbewust naar de toekomst

Na twee jaar kon het eindelijk weer: écht live bij elkaar komen tijdens het Jaarcongres Sociaal Werk 2022, georganiseerd door Sociaal Werk...

Nieuws |

Essay: Het geheim van de lange relatie

Radboud Engbersen (Movisie), Thijs Jansen (Stichting Beroepseer) en Rienk Janssens (VNG) pleiten voor continuïteit als...

Nieuws |

Onderzoek: vrijwillig kinder- en jongerenwerk van onschatbare waarde

Het vrijwillig kinder- en jongerenwerk in Nederland is van onschatbare waarde: wekelijks krijgen zo’n twee miljoen kinderen via deze weg een...

Nieuws |

Stand van zaken actualisatie functiegebouw

In het cao-akkoord is afgesproken om het functiegebouw van de Cao Sociaal Werk te actualiseren. Het huidige functiegebouw dateert van begin...

Nieuws |

De Telegraaf: stille armoede en de kracht van sociaal werk

Duurdere boodschappen, een hoge energierekening… steeds meer Nederlanders komen financieel in de knel. Hoe dit ingrijpt in de levens van...

Nieuws |

Structurele maatregelen tegen bestaansONzekerheid

Sociaal Werk Nederland maakt deel uit van de ArmoedeCoalitie. Deze coalitie maakt zich hard voor de bestaanszekerheid van inwoners in...

Nieuws |

Cao-uitleg Ouderschapsverlofregeling

We merken dat er tijdens de OPOF een misverstand is opgetreden bij de uitleg van het cao-artikel over de vergoeding van het ouderschapsverlof....

Nieuws |

Voldoende betaalbare woningen: Een thuis voor iedereen

Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ heeft als doel te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor iedereen, met een evenwichtige...

Nieuws |

Online ledenbijeenkomst: versterking samenwerking psychische zorg

Meld je aan voor deze bijzondere online bijeenkomst op 9 juni a.s. voor leden van Sociaal Werk Nederland, de Nederlandse ggz, de...

Nieuws |

Laatste kans: Jaarcongres sociaal werk 2022

Mis het niet! Meld je nu nog aan voor het Jaarcongres sociaal werk 2022 Sociaal is de toekomst! op woensdag 18 mei a.s. in Amersfoort...

Lid wordenContact