Nieuws

Laatste nieuws

Nieuws |

Sociaal Werk Nederland medeondertekenaar van open brief Schouten en van Ooijen

Sociaal Werk Nederland is een van de ruim 70 ondertekenaars van de open brief die Schouten en van Ooijen oproept alles op alles te zetten om te...

Nieuws |

Themabijeenkomst over het bereik van voorschoolse educatie

Het Ondersteuningstraject voor VE-aanbieders organiseert een online themabijeenkomst over het bereik van VE. De centrale vraag van deze...

Nieuws |

Werkbezoek Eric van der Burg: sociaal werk en statushouders

Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, bracht op woensdag 29 maart een werkbezoek aan sociaalwerkorganisatie Sociom...

Nieuws |

Peiling sociaal werk: balans menskracht en financiering blijft uitdaging

Wat zijn je verwachtingen en uitdagingen voor het komend jaar? Deze vraag stond centraal in de jaarlijkse arbeidsmarktpeiling in maart 2023...

Nieuws |

Minister Schouten bezoekt pilot 'Nooit meer skeer'

Op maandag 27 maart was minister Carola Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) ter gelegenheid van de Week van het Geld bij...

Nieuws |

Sociaal werk in de lift: ‘Sociaal werker' nu meest gezochte mbo-opleiding

De opleiding tot sociaal werker is het afgelopen jaar de meest gezochte opleiding geweest op KiesMBO, de officiële portal voor studie- en...

Nieuws |

Kamerdebat WOZO: bevorder samenwerking medisch en sociaal

Op donderdag 23 maart jl. debatteerde de Tweede Kamer over de woon- en zorgplannen voor ouderen. Uiteraard werd er veel gesproken over het...

Nieuws |

Samenwerking bewonersinitiatieven en sociaal werk: waar schuurt het?

Als je als bewonersinitiatief en welzijnsorganisatie actief bent in een buurt of wijk, kom je elkaar hoe dan ook tegen. Goed met elkaar...

Nieuws |

Klimaatrechtvaardigheid: webinar met bijdrage vanuit sociaal werk

Het Nationaal Klimaat Platform en de WRR organiseren een webinar over Klimaatrechtvaardigheid, hoe doe je dat? Aanleiding is het rapport...

Nieuws |

‘Overheidsfout bracht duizenden gezinnen in armoede’

Zeven jaar geleden noemde de Ombudsman het al een knelpunt dat opgelost moest worden. Rechters spreken van een buikpijndossier en Tweede...