Nieuwsbericht

Op twee fronten actief in de strijd tegen corona - Interview met Jasper Ragetlie

Chris Bos
25 maart 2020 | 3 minuten lezen

Sociaal werk in coronatijd - Sociaal Werk Nederland belt met het werkveld. Interview met Jasper Ragetlie, directeur-bestuurder van de LEVgroep.

Ook voor het dagelijks sociaal werk van de LEV-groep heeft dit turbulente voorjaar drastische gevolgen. De groepsbijeenkomsten en trainingen zijn stilgelegd, locaties zijn tot nader order gesloten. De teams zijn wel beschikbaar en bereikbaar, maar vooral per e-mail en telefoon. ‘En we hebben onze homepage omgegooid. Alles draait nu eigenlijk om de knop “Corona #wedoenhetsamen”,’ aldus directeur-bestuurder Jasper Ragetlie. ‘Daar staat nu alle informatie over hoe mensen ons kunnen bereiken, wat ze voor elkaar kunnen betekenen, hoe ze toch in beweging kunnen blijven.’

Ondertussen ontstaan allerlei nieuwe initiatieven om vooral kwetsbare bewoners toch te bereiken. Jasper Ragetlie: ‘We blijven trouw aan onze missie en onze opdracht, en we proberen daar nu op creatieve manieren een mouw aan te passen. Bijvoorbeeld door te bellen met bewoners die we kennen vanuit onze activiteiten. En het mooie is dat deelnemers dat ook zelf gaan doen. Er ontstaan belcirkels, deels opgezet door vrijwilligers die dagelijks even contact op nemen met bewoners om te horen hoe het ze vergaat.’

Signaleringsnetwerk wordt fragieler
Zorgen zijn er wel over de mensen die momenteel nog minder dan voorheen in beeld zijn bij buurtgenoten en instanties. ‘Nu mensen noodgedwongen bijna de hele dag thuis zitten wordt het lokale signaleringsnetwerk fragieler, zeker als ze digitaal niet erg actief zijn. Sowieso gaan mensen minder snel naar de huisarts, ouders komen niet meer op school, jongeren zijn minder op straat.’
Om dat zoveel als mogelijk te ondervangen maken de sociaal werkers van LEV op gezette tijden een rondje door de wijk. ‘En ze bellen soms aan bij mensen, bijvoorbeeld als zijzelf of de buren denken dat er iets loos is.’

En nog iets: de lente is ook de tijd van belastingaangiften. Jasper Ragetlie: ‘Normaliter kunnen onze formulierenbrigades mensen daarbij helpen, maar dat is een stuk ingewikkelder geworden.’
Veel mensen in het werkgebied zullen bovendien te maken krijgen met inkomenswijzigingen, omdat ze hun tijdelijke contract kwijt zijn, omdat ze als zzp’er minder inkomsten hebben, omdat ze minder kinderopvang afnemen. ‘Dat zal veel vragen oproepen en ook daar zullen we nieuwe manieren voor moeten vinden, zelfs als de beperkende maatregelen straks kunnen worden versoepeld.’

Ondertussen op de Legerplaats Oirschot
Daarnaast is Jasper Ragetlie ook nog op een heel ander front bezig met de corona-uitbraak. Als reserveofficier is hij circa zes dagdelen per week op Legerplaats Oirschot te vinden, voor de coördinatie van militaire steunverlening, bij bijvoorbeeld het overbrengen van coronapatiënten van de volle ziekenhuizen in het zuiden naar die elders in Nederland. ‘Verder wordt bijvoorbeeld ook steun geleverd bij de opzet van extra zorghotels. Militairen die ingeschakeld worden volgen we in Oirschot nauwlettend, ze moeten bijvoorbeeld ook eten, slapen en op tijd worden afgelost.’
Als een crisis dit vergt kunnen civiele autoriteiten via de veiligheidsregio's een beroep doen op Defensie. ‘Er is een Catalogus Nationale Operaties van ruim 300 pagina’s waarin al onze ‘diensten’ beschreven zijn. De besluitvorming over daadwerkelijke inzet vindt plaats op nationaal niveau.’

Maar hoe is het eigenlijk allemaal zo gekomen?
‘Na mijn middelbare school wist ik niet meteen wat ik wilde gaan studeren. De dienstplicht bood uitkomst; die bestond toen nog net. Vervolgens heb ik bijgetekend en ben ik uiteindelijk vier jaar militair geweest. In die tijd ben ik ook twee keer uitgezonden naar voormalig Joegoslavië. Een heftige periode waar ik gelukkig goed doorheen ben gekomen. Daarna ben ik alsnog in Nijmegen gaan studeren, maar ben wel altijd actief reservist gebleven. En de laatste tien jaar hebben reservisten een steeds belangrijkere rol gekregen. We worden niet enkel meer ingezet bij evenementen of ceremoniële zaken zoals herdenkingsbijeenkomsten. Ook zijn reservisten gekoppeld aan operationele eenheden. We oefenen dus ook voor inzet bij alle mogelijke scenario’s: een terroristische aanval, een overstroming en dus ook een pandemie.’

Bureautijger
Jasper Ragetlie is geplaatst op het Brigadehoofdkwartier van de 13de Lichte Brigade. ‘Ik maak daar als reserveofficier deel uit van de staf van het OPCEN, dat is het Operationeel Centrum van de Brigade. Maar voor de goede orde: ik ben slechts een bureautijger, een groot deel van de tijd zit ik daar achter de computer en bij de telefoon. De allergrootste waardering moet toch echt uitgaan naar de zorgprofessionals en de hulpdiensten. Zij staan in de frontlinie, ik heb groot respect voor hen.’
En dat verschilt dus eigenlijk niet zoveel van zijn positie bij LEV, want ook daar zijn het de sociaal werkers in de wijken en dorpen die de feitelijke ondersteuning bieden. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat ook de komende weken op hun bekende creatieve manier gaan doen. Zo kunnen ze voor inwoners het verschil blijven maken!’