Nieuwsbericht

Cao-tekst nog nét niet af

3 december 2019 | 1 minuut lezen

In een eerder bericht hebben wij aangegeven dat de tekst voor de nieuwe Cao Sociaal Werk bijna klaar was. Er wordt hard gewerkt aan de laatste puntjes op de i. Zodra de definitieve tekst gereed is hoort u van ons.

Tot dat moment kunt u de “oude” tekst van de Cao Sociaal Werk raadplegen.
De nieuwe salarisschalen zijn overigens al wel vastgesteld in de zomerperiode, die moeten al wel worden toegepast.

4 december 2019

Er is ook nog geen IKB keuzeformulier voor 2020, dit moet deze maand worden uitgezet onder de medewerkers, is hier al iets bekend over?

6 december 2019

Het klopt dat er nog geen aangepast IKB formulier is. Het formulier wordt aangepast en verduidelijkt zoals in het cao akkoord is opgenomen. Omdat de cao tekst nog (net) niet helemaal definitief is, kunnen we “formeel” het aangepaste formulier nog niet publiceren. Advies is om het huidige formulier te gebruiken. Het huidige formulier mag worden aangepast en kan in de huidige vorm ook gebruikt worden om aan de toekomstige cao afspraken te voldoen.

Lid wordenContact