Nieuwsbericht

15 mei: jaarcongres Sociaal Werk Nederland!

9 april 2019 | 5 minuten lezen


Op 15 mei organiseert Sociaal Werk Nederland het jaarcongres sociaal werk in Utrecht. Het programma van het jaarcongres Sociaal Werk Nederland is rond en ook de deelsessies zijn definitief! De plenaire sprekers zijn onder anderen staatssecretaris Tamara van ArkMarco Pastors (directeur Kwaliteitsspong Zuid) en Norbert Wijnhofen (Sociaal Werker van het Jaar 2019). Van de partij zijn bovendien een delegatie van de Rabobank, René Scherpenisse (directeur van woningbouwcorporatie Tiwos) en Martijn van der Most (Salland Zorgverzekeringen).

Uiteraard is er ook genoeg tijd om te netwerken; voor de gulle lach zorgt huiscolumnist Frans Miggelbrink.
Ook de deelsessies zijn definitief; het is een gevarieerde mix van prikkelende sessies geworden.

Voorafgaand aan het jaarcongres houdt Sociaal Werk Nederland de algemene ledenvergadering. Hiervoor is een aparte aanmelding verplicht.

mojoimagealt-5928-alt

Programma

8:30     Ontvangst leden
09:00   Algemene Ledenvergadering (losse aanmelding verplicht, dat kan hier)


09:30   Ontvangst en registratie deelnemers
10:15   Column Norbert Wijnhofen – Sociaal Werker van het jaar 2019

Welkomstwoord en opening voorzitter Sociaal Werk Nederland Eric van der Burg en dagvoorzitter Elisabeth van den Hogen

10:30   Keynotes: staatssecretaris Tamara van Ark en Marco Pastors
11:30   Pauze
12:00   Deelsessies ronde I
13:15   Lunch
14:15   Oproep Transformatie trofee

Keynote – Ans Verhoef en Theo Harms, Rabobank Nederland
Keynote – René Scherpenisse, directeur woningbouwcorporatie Tiwos

            Congrescolumnist Frans Miggelbrink
15:45   Deelsessies ronde II
17:00   Borrel
 

Deelsessies
De tien deelsessies belichten het thema van de dag vanuit de pijlers armoede en schulden, jeugd en opvoeding, gezondheid en preventie. Het is een gevarieerde, scherpe mix geworden met lokale en internationale voorbeelden en verrassende samenwerkingsverbanden.

1. Preventie, de Vikingen doen het óók
Lieneke de Laat  SLT-koordinator voor de gemeente Ullensaker in Noorwegen
Noorwegen kiest principieel voor preventie. De overheid stimuleert gezond gedrag door onder meer hoge belasting op alcohol en suiker, en veel voordelen voor elektrisch rijden. Wat ook helpt: gratis onderwijs en een gratis volksverzekering.

Wat kan Nederland van de Noren leren? Lieneke de Laat coördineert in de gemeente Ullensaker alle lokale maatregelen om criminaliteit, alcohol- en drugsgebruik onder kinderen en jongeren tegen te gaan. Hoor van haar wat goed werkt en wat juist averechts.
Vorm: Mini-college en casusbehandeling

2. Maak de Sociale Basis zichtbaar
Berny de Vries Social innovator Wijkconnect
Alles wat je nodig hebt voor een sociale basis, is er al. Maar hoe maak je die goede infrastructuur van activiteiten, initiatieven en talenten zichtbaar? Maak kennis met het Wijk Informatie Model van WijkConnect in Utrecht, en met de zes offline- en onlineprincipes om informatie over de sociale basis toegankelijk te maken voor iedereen. Leer bovendien hoe je dat model kunt gebruiken in inkoop- en verantwoordingsgesprekken met gemeenten.
Vorm: Workshop

3. Een gezonde stad, aanpak Deventer
Martijn van de Most van Eno Zorgverzekeraar,  Hilbrand Jacobs voormalig manager Raster Deventer en Johan Huttinga adviseur preventie Sociaal Werk Nederland
In Deventer experimenteren gemeente, ministerie en zorgverzekeraar ENO met een nieuwe aanpak voor welzijn. Hier is het gelukt om met elkaar afspraken te maken over inzet, de kosten en wat het op moet leveren. Door in te zetten op preventie en door de vraag van de burger centraal te stellen kunnen alle partijen winst behalen. Ook op het domein van de geïndiceerde zorg. Naast een korte presentatie is er een interactieve forumdiscussie. Samen onderzoeken we de casus; wat is hier gebeurd waardoor alle partijen wél een akkoord hebben? Martijn van de Most (Salland Zorgverzekeringen), Hilbrand Jacobs (voormalig manager van Raster Deventer) en Johan Huttinga (Sociaal Werk Nederland) leiden u gezamenlijk naar deze inzichten.
Vorm: Forumdiscussie

4. Preventie: Ja! Maar hoe dan?
Rienk Janssens van de VNG
Preventie moet, om inwoners te helpen én om kosten te besparen. Maar hoe kom je voorbij de mooie woorden? Tegen welke operationele vragen en inhoudelijke dilemma’s loop je aan? Rienk Janssens (VNG) neemt u mee in de zoektocht naar de waarde van preventie en illustratieve voorbeelden van preventie, maar ook naar de prijs en mogelijke perverse effecten. Gemeenten, aanbieders en bewoners zijn van harte welkom om hun lokale praktijkpuzzels in te brengen.
Vorm: Workshop

5. Energietransitie: een sociale opgave in de wijk
Willeke van der Doelen en Maartje van der Lee van Buurtbinders
De energietransitie groeit uit tot een cruciale ontwikkeling in de samenleving, de wijk en de huizen van mensen. Woningcorporaties, aannemers en bedrijven zijn daarom al stevig op zoek naar manieren om burgers aan te haken. Sociaalwerkorganisaties blijven nog wat achter, maar kunnen een voorbeeld nemen aan Buurtbinders die in beide werelden actief zijn. Hoe verbinden zij leefbaarheid en energietransitie? Wat werkt wel, wat niet? Doe je voordeel met hun praktijkverhalen.
Vorm: Dialoogsessie

6. Sociale basis: het investeren waard
Ard Sprinkhuizen van Hogeschool Utrecht en Lou Repetur van Movisie
De transities hebben het lokale sociale domein flink opgeschud. Denk aan sociale (wijk)teams en de opmars van de “civil society”. Tegelijkertijd groeien tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen als het gaat om gezondheid, armoede en participatie. Is de huidige lokale sociale basis sterk genoeg om die problemen het hoofd te bieden? Of is er meer nodig voor een ‘sociale investeringssamenleving’? Ard Sprinkhuizen (Hogeschool Utrecht) en Lou Repetur (Movisie) zoeken samen met u naar antwoorden én nieuwe vragen.
Vorm: Workshop

7. Leren binnen en buiten de organisatie voor nog meer kwaliteit!
Monique van Gerwen van FCB & Deanne Radema van km56
Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk en het programma Sociaal Werk Versterkt hebben de “lerende organisatie” als rode draad. Goed opgeleide professionals zijn immers het hart en het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Maar hoe prikkel je als werkgever het leren binnen en buiten de organisatie? Door financiering? Door extra uren? Hoe geef je de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer vorm? Praat mee over de mogelijkheden en de grenzen van IKB en LBB.
Vorm: Interactieve workshop

8. Van asielzoeker in het azc tot wijkbewoner
Gon Mevis directeur ContourdeTwern & Tineke Parson van VWNL
Startpunt zijn de ambities en de lobbyinzet van de ledencommissie Vluchtelingen & Integratie van Sociaal Werk Nederland, die kort worden toegelicht. Daarna is het woord aan de deelnemers: delen zij deze ambitie? Hebben ze aanvullingen of heel andere ideeën? Daarna zal het gaan over de beoogde samenwerking tussen VluchtelingenWerk en het sociaal werk, aan de hand van de huidige praktijk in diverse steden. Kunnen de deelnemers zich daar in vinden?
Vorm: Interactief mini-college

9. Van een huis naar een thuis
Gerdien Rabbers en Petra van der Horst van Samen Sterk Zonder Stigma
Meer mensen met psychische aandoeningen komen in de wijk wonen. Vooroordelen daarover belemmeren vaak dat ze er snel thuis raken. Een begripvolle buurt ontstaat namelijk niet vanzelf, is de ervaring van de mensen achter Samen Sterk zonder Stigma. De afgelopen twee jaar hebben ze bijeenkomsten verzorgd voor buren, vrijwilligers en professionals in de wijk om de acceptatie te vergroten. Ze delen hiervan de resultaten: hoe kom je tot een effectieve aanpak? Welke tools geef je wijkprofessionals mee en hoe schakel je ervaringsdeskundigen in?
Vorm: Workshop

10. Politiseren sociaal werk: een must?
Met politisering van het sociaal werk wordt grofweg bedoeld dat sociaal werkers naast individuele ook grote maatschappelijke vraagstukken zouden moeten agenderen en aanpakken.

Het hangt in de lucht en wordt soms expliciet gevraagd van het sociaal werk: bekijk die stroom lokale en individuele problemen eens anders; vanuit de rechten van de mens, het kind, en agendeer het als maatschappelijk vraagstuk waar een collectieve of juridische of politieke oplossing voor moet komen. Een interactieve workshop of minicollege waarin de deelnemers in gesprek gaan over dit thema. In hoeverre is dit een verantwoordelijkheid van het sociaal werk, of doen we het al? Spreker volgt later.
Vorm: Dialoogsessie

mojoimagealt-5928-alt