Nieuwsbericht

Onderzoek naar de bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatiedoelen

Janina van der Zande
20 juni 2017 | 2 minuten lezen

Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam is in mei 2017, samen met 11 jongerenwerkorganisaties in Nederland, gestart met onderzoek naar de bijdrage van het multimethodisch handelen van jongerenwerkers aan de ontwikkeling van jongeren. Sociaal Werk Nederland is betrokken bij Youth Spot.

Het jongerenwerk is één van de sociaal werk beroepen dat zich bezighoudt met de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden in de samenleving. Hoewel er aanwijzingen zijn dat het multimethodisch handelen van jongerenwerkers (een combinatie van de methodieken Groepswerk, Individuele Begeleiding, Ambulant Jongerenwerk en Informatie & Advies) bijdraagt aan betere preventie, normaliseren en versterken van de eigen verantwoordelijkheid van jongeren, is niet eerder aangetoond wat het jongerenwerk bijdraagt aan deze transformatiedoelen.  

Het onderzoek heeft een mixed method design en bestaat uit een combinatie van een longitudinale multiple cohort studie (deelstudie 1) met een multiple case studie (deelstudie 2). In deelstudie 1 vullen 2000 jongeren in een periode van 16 maanden maximaal vier keer een vragenlijst in. In deelstudie 2 volgen jongerenwerkers de ontwikkeling van 30 jongeren met behulp van een logboek. Daarnaast nemen zij deel aan intervisie om te reflecteren op hun handelen.

Wat levert dit onderzoek op?
Resultaten van het onderzoek bieden zowel het jongerenwerk als gemeenten en  samenwerkingspartners inzicht in wat de bijdrage van het jongerenwerk is aan de psychosociale ontwikkeling, stressreductie, omvang en kwaliteit van het sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en doorleiden naar passende ondersteuning. Gemeenten en samenwerkingspartners kunnen op basis van deze informatie bepalen waarvoor zij kunnen samenwerken met het jongerenwerk.

Hiernaast wordt met dit onderzoek de kennisbasis van het jongerenwerk aanzienlijk versterkt. Niet eerder is een passende manier gevonden om de bijdrage van het multimethodisch handelen van sociaal werkers met onderzoek te onderbouwen.

Partners
Voor de uitvoering van het onderzoek werkt het lectoraat samen met ContourdeTwern, JoU, Dock, De Schoor, Xtra, Youth for Christ, Streetcornerwork, Participe, Combiwel, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en Dynamo.

Voor de kennisverspreiding werkt het lectoraat Youth Spot samen met het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA), beroepsvereniging BVjong, brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland, vereniging directeuren welzijn VERDIWEL en het Nederlands Jeugdinstituut.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en NEJA.

Meer informatie
Neem contact op met projectleider Jolanda Sonneveld: j.j.j.sonneveld@hva.nl, 06 2115 6083

Manifest Voorkom uitsluiting Jongeren
Geef polarisatie geen kans en zorg dat jeugd en ouders in achterstandswijken perspectief geboden krijgen: ‘Hou ze erbij -  Voorkom Uitsluiting van jongeren.’ Dat is de boodschap van het manifest dat jongeren en Sociaal Werk Nederland hebben aangeboden aan Tweede Kamerleden op 13 juni 2017.

Lid wordenContact