Nieuwsbericht

Marijke Vos over de IKC-dag

Janina van der Zande
22 september 2016 | 1 minuut lezen

Op 14 september organiseerde (onder andere) Sociaal Werk Nederland de IKC-dag waar we zo’n 270 deelnemers mochten verwelkomen. IKC staat voor Integraal Kind Centrum. Dit zijn centra waarbij samenwerking tussen kinderopvang, gemeenten en onderwijs rondom kindvoorzieningen centraal staat. Het aantal IKC’s groeit in Nederland, evenals de maatschappelijke aandacht. Worden kinderen beter van deze samenwerking en waar zien we dat aan? Hoe organiseer je samen een IKC? Wat moet je regelen? Waren centrale vraagstellingen op deze dag.  

De PO-Raad, Branchevereniging maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en VNG hebben een pitch ten gehore gebracht. Marijke Vos heeft namens Sociaal Werk Nederland gesproken: “Wat ik belangrijk vond om te vertellen is de visie van Sociaal Werk Nederland waarbij we in eerste instantie een focus leggen op het ontwikkelrecht voor kinderen tot 12 jaar. Zeker ook voor kwetsbare kinderen die daar een groot belang bij hebben. Vanaf de peuterspeelzaal en kinderopvang is het belangrijk dat alle kinderen een doorlopende lijn hebben. Graag zien we dat de buurt betrokken wordt bij dit traject, omdat de buurt vaak van grote invloed is op de ontwikkeling van kinderen. Ook voeren we een lobby op voor basisvoorzieningen voor kinderen van 2 tot 4 jaar en onderstrepen we het belang dat het samenwerken binnen een IKC een plek verdient binnen de opleidingen. Het was goed te horen dat alle partijen dezelfde visie delen en voor vergaande samenwerking pleiten.”

Ook heeft Marijke een workshop bijgewoond waarbij IKC’s in de minder grote steden centraal stonden. Zij hebben vaak het probleem dat verschillende voorzieningen ver uit elkaar liggen en/of niet aanwezig zijn. “Ik vond het voorbeeld van Westervoort erg inspirerend”, geeft Marijke aan. Op een creatieve manier hebben zij een IKC goed vorm weten te geven.  

Verder zegt Marijke over de IKC-dag: “een leuke mix aan bezoekers. Van beleidsmedewerkers en IKC betrokkenen tot aan onderwijs en kinderopvang. Samen zorgden zij voor een volle, enthousiaste zaal.” 

Heb je het inspirerende artikel over IKC Spelenderwijs gemist? Lees het hier. 

Lid wordenContact