Nieuwsbericht

Belastingdienst: armer kunnen ze het wel maken

11 december 2015 | 3 minuten lezen

In plaats van Sinterklaas en de Kerstman komt in december in veel huishoudens de Belastingdienst langs. Deze maand vindt de verrekening plaats tussen de nieuwe Toeslagen (huur-, zorgtoeslag) over 2016, en de teveel verstrekte toeslagen over voorgaande jaren. Per saldo wordt er vervolgens op 21 december bij veel gezinnen weinig tot niets uitbetaald. Elke maand een gegarandeerd te laag inkomen dus, in heel 2016. Mensen bouwen zo nog meer schulden op door de automatische invordering van toeslagschulden: er blijft geen leefgeld over (beslagvrije voet).

De LOSR/Sociaal Werk Nederland vindt dat het Kabinet dit moet stoppen. Een jaar geleden heeft de LOSR/MOgroep hiertoe opgeroepen middels het rapport ‘Belastingdienst, een bron van armoede.’

Staatssecretaris Klijnsma heeft in een reactie bij ReporterRadio1 op zondag 13 december jl. toegezegd 'binnen enkele weken' met een uitgewerkt plan te komen: "Door een vereenvoudiging van de regels wordt het makkelijker om het minimale bedrag uit te rekenen waarvan iemand kan leven, de zogenoemde beslagvrije voet."

Ook André Moerman, voorzitter van de Signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland was hierover te gast bij Reporter radio, radio 1, 19.00 uur. Hij vindt het allemaal erg lang duren: "een plan is één, maar dan duurt het nog minstens een jaar voor mensen die nu in de problemen komen daar iets aan  hebben.'

Reactie van Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman: 'ik ben stiknieuwsgierig hoe het eruit komt te zien. Ben blij dat het snel komt. Het had er al veel eerder moeten zijn, ik bedoel die afspraken van de hele overheid met die beslagvrije voet aan de slag. (..) Ik ga een onderzoek doen naar schuldhulpverlening en ik hoop echt dat dat een extra douw is in de rug van de staatssecretaris

Hier kunt u de uitzending van ReporterRadio1 terugluisteren.

Achtergrond
Miljoenen mensen met een laag inkomen zijn afhankelijk van de toeslagen van de belastingdienst. Alleenstaande ouders met een minimum inkomen zijn zelfs voor bijna de helft van hun totale inkomen aangewezen op de Belastingdienst Toeslagen.

Structureel tekort: inkomens te laag, vaste kosten te hoog
Mensen met betalingsachterstanden komen verder in de problemen door te lage inkomens en te hoge zorgkosten en vaste lasten. De maandelijkse toeslagen die nodig zijn voor de maandelijkse huur en de premie ziektekosten worden niet uitbetaald, maar verrekend met oude toeslagschulden. Gevolg: grote schulden, stress, armoede en een onwenselijke omgeving voor kinderen die in achterstand opgroeien. Veel Nederlanders hebben onvoldoende basisinkomen om de maandelijkse vaste lasten te kunnen betalen. Dat stelde het NIBUD op 7 december jl.. Zo wordt schuldhulpverlenen dweilen met de kraan open.

Belastingdienst als bron van armoede
Toeslagen als inkomen, en de precaire gevolgen van het verrekenen van toeslagen met toeslagschulden, vormt de kern van het rapport dat de  Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) een jaar geleden publiceerde: ‘Belastingdienst, bron van armoede.

De sociaal raadslieden deden maar liefst 25 aanbevelingen ter verbetering van de wijze van invordering van belasting en toeslagschulden. Uit een inventarisatie onder sociaal raadslieden blijkt dat er weinig tot niets is verbeterd. André Moerman: ”Er zijn ambtelijk stappen gezet, maar daar merken burgers nog weinig van.’

Moerman: ‘Mensen kunnen bijvoorbeeld een persoonlijke betalingsregeling aanvragen, zodat de toeslagen weer geheel of gedeeltelijk worden uitbetaald. Maar bijna niemand kent die mogelijkheid. En als je het wel weet en om de betalingsregeling vraagt, duurt de afhandeling ervan maanden. Dat werkt dus niet. Mensen belanden vaak onder de wettelijk bepaalde beslagvrije voet, in armoede.’

De LOSR/Sociaal Werk Nederland vindt het onvoorstelbaar dat het in een jaar tijd nog niet gelukt is om deze afhandelingsduur te verkorten. Moerman: ‘Hebben de belastingdienst en het Kabinet wel in de gaten hoe ernstig deze problematiek is?’

Het rapport Belastingdienst, bron van armoede vindt u hier..

Neem het bestaansminimum serieus!
Moerman: ‘Niet alle aanbevelingen uit het rapport ‘Belastingdienst, een bron van armoede’ kunnen één-twee-drie gerealiseerd worden. Dat is begrijpelijk. Maar serieus werk maken van de trage afhandeling van verzoeken om een betalingsregeling voor mensen in de financiële problemen is toch niet teveel gevraagd.” 

Zorg & Welzijn interviewde Andre Moerman over dit onderwerp.

NOOT: op 1 juni 2016 veranderde de brancheorganisatie voor sociaal werk haar naam van MOgroep in Sociaal Werk Nederland. 

Lid wordenContact