Nieuwsbericht

Integraal werken in Veilig Thuis (AMHK)

2 september 2014 | 1 minuut lezen

Het nieuwe meld- ,advies- en ondersteuningspunt Veilig Thuis voor huiselijk geweld en kindermishandeling gaat per 1 januari 2015 van start. De Staatssecretaris wil in ieder geval zo'n 26 front-offices vanaf 2015 operationeel hebben. De MOgroep ondersteunt dit van harte, maar wijst hem erop dat integraal werken door de professionals in het Veilig Thuis (AMHK) alleen mogelijk is als er geen  schotten worden opgeworpen tussen de professionals vanuit AMK en SHG's. Dit dreigt nu te gebeuren omdat in de wet jeugd is opgenomen dat alleen geregistreerde hulpverleners vanuit jeugdzorg  kinderen en ouders mogen helpen. MOgroep pleit ervoor deze omissie in de wet te herstellen of in ieder geval een overgangsregeling te maken zodat de professionals vanuit de SHG op geijkwaardige manier aan de slag kunnen in het Veilig Thuis (AMHK). Zie hiervoor de brief van de MOgroep.  

Lid wordenContact