Nieuwsbericht

MOgroep en Movisie verbinden zich aan Nationaal Programma Preventie

Monique Kaasjager
19 juni 2014 | 2 minuten lezen

MOgroep en Movisie verbinden zich aan Nationaal Programma Preventie: Sociaal werkers dragen bij aan gezondheid.

De MOgroep en Movisie verbinden zich samen aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. Aly van Beek, Directeur MOgroep, en Marijke Steenbergen, Raad van Bestuur Movisie, ondertekenden op 19 juni 2014 een gezamenlijk pledge om de brede aanpak van de overheid gericht op preventie te gaan ondersteunen. Beide organisaties gaan activiteiten opzetten om de groei van het aantal chronisch zieken te helpen keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen te verkleinen.

De MOgroep en Movisie willen de impact van ‘Alles is Gezondheid’ verbreden en verdiepen door het komende jaar meer zichtbaar te maken dat sociaal professionals bijdragen aan sociale, psychische én fysieke gezondheid.

De organisaties gaan onderzoek ontsluiten waaruit blijkt hoe ‘sociaal’ bijdraagt aan ‘gezond’. Daarnaast verzamelen zij 10 voorbeelden van interventies in het sociale domein die aantoonbaar een bijdrage leveren aan een betere fysieke of psychische gezondheid.

Aly van Beek: ”Meer welzijn = minder zorgen. Als je je goed voelt, heb je ook minder zorg nodig. Sociaal werkers helpen om zaken als schulden, opvoed- of relatieproblemen, eenzaamheid of overlast aan te pakken. Dat verbetert ook de gezondheid. Mensen gaan letterlijk bewegen, zitten minder alleen, hebben minder stress of eten gezonder. Buurtbewoners die samen een moestuin opzetten of gaan fietsen. Of de huisarts die samenwerkt met welzijn, en behalve pillen een sociaal arrangement voorschrijft: mooi toch? Dat moeten we laten zien! En het moet onderkend worden als belangrijk rendement van sociaal werk, welzijnswerk.”

De voorbeelden van interventies én de inzichten uit onderzoek worden verspreid via bladen, websites en bijeenkomsten. Kennis en ervaring worden ook gedeeld via het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad en via de site ‘Alles is Gezondheid’.

De MOgroep is de brancheorganisatie voor de welzijnssector, met ruim 700 aangesloten organisaties en 60.000 sociaal werkers die nauw betrokken zijn bij het dagelijks leven van buurtbewoners. Movisie is het landelijk kennisinstituut op het gebied van sociale vraagstukken.

We werken met sociaal professionals, gemeenteambtenaren en burgers aan een actieve en gezonde samenleving.
Zie de pledge in de bijlage. Zie ook de campagne www.sociaalwerkers.nl En de website Alles is Gezondheid.

Enkele voorbeelden waarbij welzijn bijdraagt aan een gezonde leefstijl:
- de gezamenlijke wijkaanpak gezonde leefstijl GO, Gezond Gewicht Overvecht, in de Utrechse wijk Overvecht. Zie de databank Effectieve Jeugdinterventies.
- Welzijn op Recept;
- Strijd tegen Eenzaamheid. De MOgroep is kernpartner van de Coalitie tegen eenzaamheid.

Bijlagen

Lid wordenContact