Nieuwsbericht

Hoorzitting Jeugdwet: jongeren in gesprek met Kamerleden

8 oktober 2013 | 1 minuut lezen

Op donderdag 3 oktober jl. spraken jongeren en jongerenwerkers onder leiding van voorzitter Helma Neppérus met Tweedekamerleden Vera Bergman (D66), Brigitte van der Burg (VVD) en Linda Voortman (Groenlinks), in de Thorbeckezaal op het Binnenhof.

Loes Ypma (PvdA ), ook lid van deze commissie van VWS die de MOgroep gevraagd had dit gesprek te organiseren was helaas ziek. Ze werd achteraf bijgepraat door Marijke Vos, bestuursvoorzitter MOgroep. Ze miste een bijzondere ontmoeting tussen de politiek die de werkelijkheid nu recht in de ogen keek, en soms met een brok in de keel de verhalen hoorde van de jongeren ter plekke.

De Wet jeugd neemt de wijze waarop jeugdzorg georganiseerd is als uitgangspunt voor de Jeugdwet. De MOgroep vindt dat de omgekeerde wereld. Jeugdzorg is het eindstation: als alles verkeerd gaat moet jeugdzorg ingrijpen. Maar voor het zover is, zou het jeugd- en jongerenwerk in een veel vroeger stadium hebben moeten, en hebben kunnen voorkomen dat die jongere verder dan op dat moment in de problemen raakt, of zelfs uit het gezin weg moet.

Daarvoor heb je een vaste jongerenwerker nodig die de jongere, het kind en de familie kent, en ‘meeloopt’ in de dagelijkse kleine problemen. En zo voorkomt dat een paar kleine problemen uitgroeien tot grote.

De jongeren vertelden openhartig waarom hun jongerenwerker zo belangrijk is voor hen: "Jeugdzorg kijkt niet wie ik ben. Ze hebben mij uit huis geplaatst toen ik thuis niet meer terecht kon. Later vonden ze de zaak afgesloten en kon ik wel weer naar huis. Maar de reden waarom ik uit huis moest is nooit aangepakt. Dus toen ik weer thuis kwam wonen, begonnen diezelfde problemen weer. Bij het jongerenwerk in de buurt ken ik Linda. Ze kent mij en mijn familie. Linda weet dat ik soms boos word en waar ik tegenaan loop. Via Linda heb ik nu zelf een psycholoog gezocht. Op dat idee is jeugdzorg nooit gekomen. Linda heeft ervoor gezorgd dat binnen een dag alles geregeld was, wat jeugdzorg in zes maanden niet gedaan had." Lees dit bijzondere verslag in de bijlage en de blog van Marijke Vos.

De VNG bood op 8 oktober een petitie aan, aan de Tweede Kamer, over Wat is voor gemeenten van essentieel belang in de Jeugdwet? Deze petitie sluit nauw aan bij de omstreden kwaliteitseisen voor professionals die nu jeugdhulp geven.

ContactLid worden