Nieuwsbericht

Onderzoek: ook steeds meer VVE-peuters op wachtlijsten

22 april 2013 | 2 minuten lezen

Peuters kwijt, en op wachtlijsten
De bezuinigingen op de kinderopvang veroorzaken een toestroom naar peuterspeelzalen. Daar ontstaan nieuwe wachtlijsten en groeien de bestaande. Op de wachtlijsten staan nu ook steeds meer VVE-kinderen, die Vroeg- en Voorschoolse Educatie nodig hebben. Ook zijn er steeds meer peuters die geen enkele vorm van kinderopvang meer bezoeken. Brancheorganisatie MOgroep vindt dit onacceptabel. De MOgroep bepleit één goede peutervoorziening, toegankelijk voor alle kinderen of de ouders nou werken of niet. Liefst in integrale kindcentra.

De MOgroep deed onderzoek onder ca. 80 peuterspeelzaalorganisaties met een totale opvangcapaciteit van 22.000 peuters. De toeloop naar peuterspeelzalen door de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag is vooral te zien op de populaire dagdelen als de maandag, dinsdag en donderdag. Hier ontstaan (langere) wachtlijsten. Dat komt door de toeloop van kinderopvang kinderen en omdat er al capaciteitsgebrek is door de gemeentelijke bezuinigingen van het afgelopen jaar op peuterspeelzaallocaties.

Op de wachtlijsten staan nu ook steeds meer VVE-kinderen, die Vroeg- en Voorschoolse Educatie nodig hebben. Bij deze kinderen groeit zo de achterstand voor ze naar de basisschool als ze vier jaar zijn. Het gaat naar schatting om 15% van de duizenden kinderen die op de wachtlijst staan. Dat is kapitaalvernietiging en een trendbreuk. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de extra ondersteuning van deze kinderen om hen goed voorbereid naar de basisschool te laten gaan. De ambitie van het rijk is m 100% bereik te behalen van VVE-kinderen.

Marijke Vos, voorzitter MOgroep: “Peuterspeelzalen zijn dé vindplekken van kinderen met een taal- en gedragsachterstand en ouders met opvoedingsvraagstukken. Gemeenten moeten straks de wet Jeugdzorg gaan uitvoeren en juist deze kinderen en ouders zo vroeg mogelijk signaleren en laagdrempelig helpen. We pleiten al langer voor één voorziening die toegankelijk is voor alle kinderen.”

De MOgroep raadt aan in kaart te brengen om hoeveel kinderen het gaat, wat de gevolgen zijn voor de basisscholen en hoeveel VVE-kinderen er tussen wal en schip vallen.

Tegelijk melden de onderzochte organisaties dat een groeiende groep kinderen helemaal uit zicht verdwijnt. En er ontstaan andere vormen van opvang: leidsters /stagiaires die na ontslag  bij kinderopvang zelf een opvang beginnen; via gastouderbureau of vrijwillige peuterspeelzaalvorm (gerund door ouders / niet betaald). Dat maakt de opvang diffuus en kwaliteit is moeilijk te handhaven.

De NOS vroeg ook de reactie van de POraad. Het ministerie van OCW heeft in reactie laten weten dat  gemeenten en niet het rijk de plicht hebben om te regelen dat kinderen Vroeg- en Voorschoolse Educatie kunnen krijgen en voorrang krijgen op eventuele wachtlijsten. Ghislaine Fonteijn-Driessen, Directeur van Stichting Peuterspeelzalen Venray werd geinterviewd en discussieerde op radio 5. (Terugluisteren eerste uur; tijdklokje op 0:45)

In de bijlage vindt u het persbericht en de toelichting.
MOgroep, Brancheorganisatie Kinderopvang en de POraad pleiten gezamelijk voor integrale kindcentra.

Lid worden