Nieuwsbericht

Pamflet Wachtwoord: Preventie

9 april 2013 | 2 minuten lezen

Marijke Vos, voorzitter van de MOgroep, ontbeet woensdagochtend 10 april met Kamerleden Henk Krol, Otwin van Dijk, Carla Dik-Faber, Brigitte van der Burg en Nine Kooiman en lanceert het Pamflet ‘Wachtwoord: Preventie’.

Hans van Ewijk trapte de bijeenkomst af met een helder en simpel pleidooi voor afschaffing van de eindeloze indicaties en medicalisering en etikettering op 'afwijking en ziekte', en herstel van de 'ouderwetse' driehoek Huisarts - wijkverpleegster - sociaal werker. Er wordt veel teveel doorverwezen naar de zorg en 2elijn. Je kunt mensen niet 'even repareren'of eindeloos separeren en parkeren in de Wajong oid. Wel socialiseren, activeren richting werk en andere bezigheden. Kortom: accepteren en inbedden in het gewone dagelijks leven. Van Ewijk verwees ook naar het rapport Regie aan de Poort, waarin de Raad voor de Volksgezondheid en zorg deze lijn ook radicaal neerzet.

Er ontspon zich een boeiende discussie tussen de ook aanwezige welzijnsdirecteuren, politiek, en andere aanwezigen. Om van de transities een succes te maken moeten nog bergen werk worden verzet: aan de financieringskant, en in de omslag van geld-voor-zorg naar investeer in preventie-participatie-activering-in-de-wijk. De MOgroep werkt verder in dit traject aan beinvloeding van de aanstaande wetgeving. Dagblad Trouw besteedde aandacht aan het Pamflet en focusde op een voorbeeld van verkokerde financiering.
Het verslag van de bijeenkomst vindt u in de bijlage.

Pamflet Wachtwoord Preventie
De MOgroep roept hierin overheden op om nu te investeren in laagdrempelige efficiënte integrale hulp in de buurt, een brede preventieve aanpak en participatie. Anders wordt het niets met de transities en terugdringen van zorgkosten.

Roer om in de buurten
Er gaan veel zorgtaken naar gemeenten, burgers moeten meer zelf doen en zich langer thuis redden. Makkelijker gezegd dan gedaan, weten de welzijnsorganisaties die met hun sociale professionals en vrijwilligers dagelijks met de voeten in de klei staan. Het roer moet om in de wijken en buurten. Sneller lichte hulp bieden én zorgkosten voorkomen kan, door goed en slim samen te werken. Door brede preventie en actieve participatie. Voor duurzame zorg, hulp, opvang en zelfstandigheid tegen betaalbare kosten.

Inhaalslag: investeren in Brede preventie!
Dat betekent: een inhaalslag door flink te investeren in preventieve aanpak en participatie. Door snel te kunnen handelen daar waar problemen vroeg zichtbaar worden en vooraf te voorspellen zijn: een buurman die vereenzaamt als zijn vrouw overlijdt, een gezin dat door echtscheiding, werkloosheid en schulden wegzakt, falende opvoeders, een verstandelijk gehandicapte vrouw die zelfstandig woont maar echt begeleid moet worden. Door het netwerk van mensen te betrekken en met mensen te zoeken waar hun talent ligt en ze te activeren.
Met betrouwbare wijkteams die de buurt en bewoners door en door kennen, die zonder indicaties en wachtlijsten simpel snel kunnen helpen, voordat de problemen echt uit de hand lopen.

Samenwerken, financiering en wetgeving regelen
Maar dat gaat niet vanzelf. Zorgorganisaties, zorgverzekeraars en lokale organisaties moeten over de heg kijken en gaan samenwerken, financiering voor preventieve aanpak moet geregeld worden en ontkokerd worden, en gemeenten moeten met visie sturen op laagdrempelige lokale samenwerking. Deze investering verdient zich terug.

Nederland renoveert de publieke sector. De overheveling van AWBZ-begeleiding en Jeugdzorg naar de Wmo, Passend onderwijs en de Participatiewet moeten een oplossing bieden. Minder zorgen, meer welzijn. Er mogen geen burgers tussen wal en schip vallen.

De MOgroep doet in dit pamflet concrete suggesties voor de aankomende wetgevingstrajecten.

Lees het persbericht en pamflet in de bijlage. En de weblog van Marijke Vos: wachtwoord in nieuwspoort.
Of bekijk de filmpjes over wijkteams ( Krachtige Buurtteams Overvecht), Welzijn op Recept of Psychiatrie in de wijk. Voorbeelden van preventieve aanpak.

ContactLid worden