Nieuwsbericht

Traineeproject Noord-Nederland van start met 25 trainees

Monique Kaasjager
5 april 2012 | 1 minuut lezen

In 2009 hebben STAMM CMO en Welzijnsgroep Tinten/Sedna in opdracht van het Netwerk Welzijn Drenthe (NWD) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een traineetraject.

Aanleiding was de constatering van de Drentse Welzijnsondernemers dat zij wel over talentvolle medewerkers in de organisatie beschikken, maar dat deze niet altijd over de actuele vakkennis, vaardigheden of attitude beschikken die vereist zijn voor ambitieuze en innovatieve projecten die nodig zijn om in te kunnen spelen op de snel veranderende vraag uit de markt.

Uit de verkenning kwam voldoende draagvlak en ambitie naar voren om een gezamenlijk project op te zetten. Aan de hand van een projectplan is met  ondersteuning van de MOgroep bij het FCB financiering aangevraagd. Dat is toegekend.  

Het project heeft betrekking op de drie Noordelijke provincies. In gesprek met noordelijke organisaties en opleidingen schetsen de initiatiefnemers de contouren van een opleidingsaanbod en een leerwerktraject. Zo wordt het al langer bestaande plan concreet: een leerwerkplaats die kan fungeren als een flexibele pool van werkcapaciteit voor aangesloten werkgevers.

Organisaties investeren samen met de HBOopleidingen in een drietal trajecten:

  • een instaptraject als basis-training voor de trainees zodat zij over actuele vakkennis en een brede oriëntatie op het werkveld beschikken. Voor nieuwe talentvolle medewerkers betekent dit de basiskennis bijspijkeren en voor de huidige talentvolle medewerkers geldt het als een opfriscursus;
  • een training coachingsvaardigheden, voor senior-werkers, die in hun nieuwe rol als coach, trainees begeleiden op hun werkplekken en hen de kneepjes van het vak bijbrengen;
  • een post HBO-traject: een verdiepingsprogramma op post-HBO niveau, aansluitend op de instapmodule en het eerste ervaringsjaar als trainee. De trainees ontwikkelen zich tot medewerker op senior-niveau.

Het traineeproject focust op het verduurzamen van de kennisontwikkeling in welzijnsorganisaties. Zodat werkgevers op een hoogwaardige kwalitatieve wijze in kunnen spelen op de veranderende vraag vanuit de markt. Het streven is om te komen tot poolvorming van trainees in een leerwerkplaats met flexibele inzet bij wisselende werkgevers/opdrachtgevers.

Het project wordt gecoördineerd door STAMM CMO Drenthe, www.stamm.nl

Meer informatie:
Henk Alberts: programma manager REIS, MOgroep, alberts@mogroep.nl 
Pieter de Maar: accountmanager/senior adviseur, pmaar@stamm.nl

Lid wordenContact