Nieuwsbericht

Oproep met Valente en ggz: leefbaarheid is méér dan veiligheid

1 juni 2023 | 1 minuut lezen

Het beleid van minister Hugo de Jonge voor leefbare wijken is te eenzijdig gericht op woningbouw en veiligheid. Dat stellen Sociaal Werk Nederland, Valente en de Nederlandse ggz in een gezamenlijke brief aan Kamerleden (zie bijlage onderaan deze pagina) ter voorbereiding op het commissiedebat leefbaarheid en veiligheid op woensdag 7 juni a.s. Wij missen een integrale aanpak met oog voor onderwijs, zorg, sociaal werk en vroegsignalering, talentontwikkeling en positieve gezondheid.

Interdepartementale afstemming
Volgens de brancheverenigingen is afstemming tussen ministeries nodig, zodat enkele concrete zaken kunnen worden opgepakt. Denk daarbij aan goede maatschappelijke en sociale voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen, flexibel op of af te schalen ambulante specialistische zorg en ondersteuning en een focus terug op de woon-zorgprestaties door gemeenten, woningbouwcorporaties, huurverenigingen en zorgaanbieders.

Samen gezondheidsverschillen terugdringen
De leefbaarheid in steeds meer wijken staat onder druk, deels omdat de gezondheidsverschillen toenemen en daarmee de zorgvraag in kwetsbare wijken ook. Samen met Valente en de Nederlandse ggz waarschuwen we voor een focus op uitsluitend de allerkwetsbaarste wijken in het land. Wij wijzen erop dat veel wijken aandacht behoeven en vragen om verbreding van programma’s. Gebiedsgerichte financiering zou kunnen helpen om domeinoverstijgend projecten te ondersteunen die bijdragen aan leefbaarheid.

Het commissiedebat is op woensdagmiddag 7 juni a.s. van 13.00 tot 17.00 uur en is live te volgen (ook online).

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Truus van Tiggelen.