Nieuwsbericht

Breng jij bestaanszekerheid op orde?

20 maart 2023 | 1 minuut lezen

Inschrijven is niet meer mogelijk: de training is volgeboekt.

Heb jij in je werk te maken met mensen die hulp nodig hebben om rond te kunnen komen? Ook voor een professional is het moeilijk om inzicht te krijgen in alle regelingen die er zijn voor mensen met een laag inkomen. Hoe zorg je dat iemand krijgt waarop hij of zij recht heeft? En hoe voorkom je dat iemand krijgt waar hij geen recht op heeft?

Gebaseerd op de ervaringen en kennis uit de sociaal raadsliedenpraktijk bieden we een training aan van zes modules waarin we theorie met casuïstiek combineren. De training is gestart als een training voor startende sociaal raadslieden, maar de onderwerpen die behoren tot hun werkveld zijn ook interessant voor andere beroepsgroepen die te maken hebben met bestaanszekerheid, financiële regelingen en schulden.

De training wordt georganiseerd door de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR). De LOSR wil graag bijdragen aan een goede basis voor startende sociaal raadslieden en ervoor zorgdragen dat de kennis van de raadslieden landelijk van eenzelfde hoog niveau is en blijft. 

Accreditatie
De training is geaccrediteerd bij het Registerplein. Je krijgt dus registerpunten voor je beroepsregistratie (zes punten per module).

Belangrijk
• De modules zijn niet los te volgen. Er wordt ingeschreven voor de hele reeks.
• Alleen leden van Sociaal Werk Nederland en organisaties met een LOSR-pluspakket kunnen zich inschrijven.
• Sociaal Werk Nederland behoudt zich het recht voor om de training te verplaatsen of samen te voegen met de andere reeks. Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus geannuleerd.
• Kosteloos afmelden kan alleen twee weken voor aanvang.