Nieuwsbericht

Ouders en kinderen betalen mee aan elkaars schulden

Op 22 november 2011 geplaatst door
Monique Kaasjager

Het wetsvoorstel wijziging van de Wet werk en bijstand heeft ingrijpende gevolgen voor burgers in de bijstand, en is voor deurwaarders nauwelijks uitvoerbaar. Dat stelt de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (MOgroep/LOSR), die wijst op de gevolgen voor de hoogte en de wijze van berekening van de beslagvrije voet. Als de wetswijziging zo wordt doorgevoerd, gaan inwonende kinderen indirect meebetalen aan de schulden van de ouders. En andersom. De LOSR heeft een brief gestuurd naar staatssecretaris De Krom en de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer.

Inkomens van meerderjarige kinderen gaan meetellen in de berekening van de beslagvrije voet. Zo gaan zij dus indirect meebetalen aan de schulden van hun ouders. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Als bijvoorbeeld de zoon een schuld zou hebben en op zijn inkomen beslag zou zijn gelegd, zou de beslagvrije voet verlaagd worden met het inkomen van zijn ouders. Dit met het gevolg dat zijn volledige inkomen wordt afgedragen aan de gerechtsdeurwaarder en dus de ouders indirect meebetalen aan de schulden van hun zoon.

Studerend of zorgbehoevend

Volgens het wetsvoorstel wordt voor de verlening van bijstand een uitzondering gemaakt voor studerende kinderen en voor zorgbehoevenden. De Sociaal raadslieden van de LOSR betwijfelen of deze uitzonderingen doorwerken in de berekening van de beslagvrije voet. Zoals De LOSR het interpreteert is dit wel het geval voor studerenden en niet voor zorgbehoevenden.

Onwerkbaar voor de gerechtsdeurwaarder

De reikwijdte van het wetsvoorstel gaat veel verder dan die van de bijstandsuitkering. Sociale diensten vinden de wetswijziging ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar. Dit zal des te meer gaan gelden voor de gerechtsdeurwaarder die de beslagvrije voet moet vaststellen. Volgens het wetsvoorstel moet de gerechtsdeurwaarder vaststellen of sprake is van een schuldenaar die kan worden aangemerkt als behorend tot een gezin. Dat is veel complexer.

 

Schuldregeling en wsnp

De wetswijziging zal ook doorwerken in een buitenwettelijke schuldregeling en wsnp. De beslagvrije voet vormt hier immers ook de basis voor het berekenen van het zogenaamde vrij te laten bedrag.

Geen technische wijziging

De aanpassing van de beslagvrije voet aan de nieuwe gezinsnorm is in het wetsvoorstel zonder nadere toelichting opgenomen. Gezien de grote impact van deze wijzing is hier volgens de LOSR geen sprake meer van ‘technische wijziging’: het wetsvoorstel heeft immers tot gevolg dat kinderen indirect meebetalen aan de schulden van hun ouders; voor werken aan een toekomst is dit een slechte start. En: de beslagvrije-voetberekening is al complex en wordt nu nog complexer.

De LOSR heeft de leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 15 november 2011 ingelicht per brief.

De LOSR/MOgroep heeft staatssecretaris De Krom hier een brief met vragen hierover gestuurd.

Zie ook:

Trefwoorden: wet werk en bijstand
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten