Nieuwsbericht

Handreiking overdracht informatie vanuit peuteropvang naar basisschool

22 april 2021 | 1 minuut lezen

Welke informatie over een kind en ouders van de peuteropvang overdragen mag je wél aan de basisschool en welke niet? Hierover is een handreiking verschenen. Het doel van de handreiking is om duidelijkheid te scheppen over de eisen die de AVG stelt aan onderlinge informatieoverdracht. Deze handreiking geeft besturen van kinderopvangorganisaties en basisscholen handvatten om met elkaar AVG-conforme afspraken over informatieoverdracht te maken.

Lid wordenContact