Nieuwsbericht

Start onderhandelingen cao sociaal werk

26 maart 2021 | 1 minuut lezen

Op 31 maart aanstaande start Sociaal Werk Nederland de onderhandelingen met de vakbonden (FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn) over een nieuwe cao Sociaal Werk. De huidige cao loopt op 1 juli 2021 af.

Middels regiobijeenkomsten, JZO en andere contacten met leden is er input opgehaald voor deze onderhandelingen. Tijdens de alv van 3 maart 2021 stemde een ruime meerderheid in  met het voorgestelde mandaat. Dit mandaat is op hoofdlijnen verwerkt in de inzetbrief.

De inzetbrieven van Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn treft u bijgaand aan. Wij houden de leden op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen.

Lid wordenContact