Zoekresultaten voor "nieuwe"

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Sorteer op

Van zorg naar participatie

De decentralisatie van de begeleiding van AWBZ naar Wmo biedt gemeenten unieke mogelijkheden om de ondersteuning voor mensen met beperkingen

Manifest EVC

23 maart 2011 Sociale partners in de zorg- en welzijnssector luiden de noodklok over de EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties).

Afspraken beroepspraktijkvorming MBO

17 juni 2009 MKB-Nederland en VNO-NCW hebben op 10 juni 2009 harde afspraken gemaakt met het ministerie van OC&W, de

Presentaties en stukken

Presentatie over rapport 'Arbeid in Zorg en Welzijn 2008' (Prismant) en employability. Verder een tweetal stukken over het instrument interviews

Procesanalyse reïntegratie

Onderzoek door Raad Werk en Inkomen naar effectiviteit van reïntegratie-activiteiten. Met daarin opgenomen succes- en faalfactoren. k.zandvliet e.a. Procesanalyse-reintegratie.pdf K.

Dat werkt !

Verkennend onderzoek naar ervaringen van mensen die zich aan uitkeringsafhankelijkheid hebben weten te ontworstelen. Ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid. nvt

Visitatiecommissies: Jongerenwerk is urgent

27 februari 2009 Jongerenwerk is urgent, moet beter en heeft grote preventieve waarde. Dat concludeerden de gemeenten Leeuwarden, Rotterdam en

RMO-rapport Tussen flaneren en schofferen

april 2008 Jongeren hangen rond in de buurt en zorgen voor overlast. Of zijn omwonenden, passanten en winkeliers te intolerant?

Nieuwe huisstijl

Per 1 januari 2011 is de zelfstandige brancheorganisatie MOgroep W&MD een feit. Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is losgekoppeld van MOgroep

Brief aan informateurs, juli 2011

De MOgroep roept informateurs op meer aandacht te besteden aan onder meer Welzijn Nieuwe Stijl. MOgroep 00605 bijlage voorbeelden en
Lid wordenContact