Zoekresultaten voor "factsheets"

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Sorteer op

Nieuws |

NIEUWSBRIEF i-Sociaal Domein: 22 september 2020

NIEUWSBRIEF i-Sociaal Domein: 22 september 2020 22 september 2020 Afsprakenkaart gereed om te testen in de praktijk Oproep aan gemeenten:
Nieuws |

Vernieuwde website over inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

Op de Vindplaats www.inkoopsociaaldomein.nl kunnen gemeenten én aanbieders terecht met al hun vragen op het gebied van inkoop en aanbesteden
Nieuws |

De Wet arbeidsmarkt in balans, bent u al voorbereid?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking, zie hiervoor ook onze reeks aan factsheets

Brochures 'Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang'

De reeks bestaat uit de volgende brochures: 'Anderstaligheid en opvallend gedrag bij kinderen'; 'Achtergrond vluchtelingenkinderen'; 'Ouderbetrokkenheid'; 'Deskundigheidsbevordering en methodieken' Het
Nieuws |

Nieuwe factsheets maatschappelijke diensttijd

Met MDT investeert het kabinet in de talenten en inzet van jongeren die vrijwillig iets doen voor een ander. Met
Nieuws |

Nieuwe informatie over taalniveau 3F in de VVE

Alle recente informatie over het gewijzigde besluit en taalniveau 3F in factsheets, een handreiking en presentaties. Organisaties die voorschoolse educatie

Factsheets en handreiking gewijzigd besluit voorschoolse educatie

Factsheets en een handreiking over het gewijzigde besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie Organisaties die voorschoolse educatie (ve) aanbieden moeten voldoen
Nieuws |

TransitieBureau Wmo beëindigd

Alle publicaties blijven beschikbaar op vng.nl/wmo2015 en invoeringwmo.nl. Het in 2013 door het ministerie van VWS en de VNG gestarte

De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie

Er is een brochure uitgebracht door de PO-raad, "Het jonge kind" De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie en
Nieuws |

Do's en don'ts cliëntgegevens

Voorbeeld sheets gemeente Rotterdam. Privacy sociaal domein Wie zorg, hulp of ondersteuning nodig heeft, deelt persoonlijke gegevens. Hoe ga je met
Lid wordenContact