Zoekresultaten voor "drugs"

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Sorteer op

De gouden formule

10 Gouden Sociale Gemeenten aan het woord 10 Gouden Sociale Gemeenten aan het woord Lef. Vertrouwen. Daadkracht. Het is een

Tussenrapportage Samen Doorpakken voor mensen met verward gedrag aan Tweede Kamer

Op 19 februari 2016 heeft het Aanjaagteam Verwarde Personen de tussenrapportage ‘Samen doorpakken’ – Op weg naar een meer persoonsgerichte

Rapportage quickscan meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderzoek ministerie van VWS. Leden van de MOgroep hebben hieraan meegewerkt. De quickscan bestaat uit een onderzoek onder professionals uit

Rapport Gevangen in schuld

Rapport van de Hogeschool Utrecht in opdracht van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ. Het rapport Gevangen in Schuld van de Hogeschool Utrecht is

Brochure zelfregie bij huiselijk geweld

De inzet van zelfregie in de aanpak van huiselijk geweld is niet nieuw. Bekend is dat de kans op duurzame

(Vroeg)hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Een handreiking die duidelijk maakt dat de sociaal werker voor een goed functionerend AMHK een onmisbare schakel is. Een handreiking

Innoveren? Gewoon doen! Hulp Online Noord

In een wereld waar steeds meer diensten online worden aangeboden, hebben drie grote welzijnsorganisaties uit Noord-Nederland (MJD Groningen, Tinten Welzijnsgroep

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Uit verschillende projecten blijkt dat investeringen in de jeugdgezondheidszorg zich 3 tot 50 maal terugbetalen. Uit verschillende projecten blijkt dat

Programmavergelijking

Een eerste vergelijking van verkiezingsprogramma's. Nuttig ter voorbereiding van contact met politieke partijen. De meeste partijen schrijven nu hun verkiezingsprogramma’s

Investeren in samenwerking welzijn & zorg door gemeenten en zorgverzekeraars

Dat bespaart miljoenen. Het onderzoeksrapport Welzijn+Zorg = WinWin; En adviesrapport Investeren aan de voorkant loont De MOgroep heeft onderzoek laten
Lid wordenContact