Zoekresultaten voor "Nederland"

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Sorteer op

Toetsingskaders voor kwaliteit en VVE beschikbaar

De GGD en de onderwijsinspectie hebben op basis van de nieuwe wetgeving rondom peuterspeelzaalwerk en VVE toetsingskaders opgesteld voor inspectie

AMvB voorschool

De wetgeving rondom de Wet OKE en VVE is op 7 juli 2010 officieel vastgesteld na instemming van de Eerste

Regeling subsidie Pilot Startgroepen in Staatscourant

Regeling subsidie Pilot Startgroepen in Staatscourant Doel van de pilot is te onderzoeken of de prestaties van jonge leerlingen met

Handreiking Wet OKE

Handreiking WET OKE Een handreiking voor ondernemers in peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Deze handreiking behandelt het samengaan van peuterspeelzalen en kinderopvang

Informatiekrant Sociaal raadsliedenwerk november 2011

srw informatiekrant november 2011 SR-Informatiekrant-nov11.pdf Informatiekrant Sociaal raadsliedenwerk De MOgroep is de brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening November 2011

Beroepenstructuur

januari 2006 NIZW Beroepsontwikkeling (tegenwoordig oa MOVisie) ontwikkelde in 2005 in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties in de branches welzijn

Evaluatie effectiviteit landelijk beleid huiselijk geweld 2002-2011

In hoeverre en op welke wijze is het aannemelijk dat het beleid ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld

'Functies van het Steunpunt Huiselijk Geweld' en 'Transparant aanbod steunpunten huiselijk geweld'.

Hoe vergroten de Steunpunten Huiselijk Geweld hun herkenbaarheid, uniformiteit en kwaliteit? Wat kunnen steunpunten doen om zich te profileren bij

Inventarisatie maatschappelijke steunsystemen in Nederland

Inventarisatie maatschappelijke steunsystemen in Nederland verschenen 8 oktober 2010 In opdracht van het platform Herstel Burgerschap is door Movisie en

Van zorg naar participatie

De decentralisatie van de begeleiding van AWBZ naar Wmo biedt gemeenten unieke mogelijkheden om de ondersteuning voor mensen met beperkingen
Lid wordenContact